Ogłoszenie o testach umiejętności w izbie płockiej

Poniżej zamieszczamy ogłoszenie adw. Joanny Kaczorowskiej, Dziekan ORA w Płocku dotyczące terminów testów umiejętności dla kandydatów ubiegających się o wpis na listę adwokatów na podstawie ustawy o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej.

Okręgowa Rada Adwokacka w Płocku działając na podstawie art. 26 powołanej wyżej ustawy oraz § 13 w zw. z § 4 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 grudnia 2005 roku w sprawie regulaminu przeprowadzania testu umiejętności dla kandydatów ubiegających się o wpis na listę adwokatów albo radców prawnych (Dz. U. nr 258, poz. 2165) z a w i a d a m i a,  że Komisja Egzaminacyjna do spraw aplikacji adwokackiej przy Ministrze Sprawiedliwości z siedzibą w Płocku powołana zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości nr 54/11/DNAP z dnia 29.03.2011 ustaliła następujące terminy przeprowadzenia testów umiejętności dla kandydatów ubiegających się o wpis na listę adwokatów na podstawie powołanej ustawy o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej:

termin I:  • 4-5 lutego 2012 (część pisemna)


  • 18  lutego 2012  (część ustana )
termin II:  •  5-6  maja 2012 (część pisemna)


  • 10  maja 2012 (część ustna)
termin III:  •  8-9 września 2012 (część pisemna)


  • 22  września 2012 (część ustna)
termin IV:  •  10-11  listopada 2012 (część pisemna)


  • 24  listopada 2012  (część ustna)
Rozpoczęcie egzaminu we wszystkich terminach: godzina 10.oo

Kandydaci składający wnioski o wpis na listę adwokatów w tym trybie winni dołączyć do tych wniosków dokumenty o których mowa w art. 23 ust. 1i 2 ustawy o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. nr 126, poz. 1069 ze zm.).

Adw. Joanna Kaczorowska

Dziekan ORA w Płocku

Tagi: konkurs, prawnik