Ogłoszenie o testach umiejętności w izbie gdańskiej

Poniżej zamieszczamy ogłoszenie adw. Jerzego Glanca, Dziekana ORA w Gdańsku dotyczące terminów testów umiejętności dla kandydatów ubiegających się o wpis na listę adwokatów na podstawie ustawy o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej.

Okręgowa Rada Adwokacka w Gdańsku zawiadamia, że Komisja Egzaminacyjna do spraw aplikacji adwokackiej przy Ministrze Sprawiedliwości z siedzibą w Gdańsku, powołana zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości nr 74/11/DNAP z dnia 31 marca 2011 roku zmienionym zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości nr 218/11/DNAP z dnia 22 września 2011 roku, na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 5 lipca 2002 r. o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej (DZ. U 2002 nr 126 poz. 1069 z późn. zm.), w zw. z § 4 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie regulaminu przeprowadzania testu umiejętności dla kandydatów ubiegających się o wpis na listę adwokatów lub radców prawnych (DZ. U 2005 nr 258 poz. 2165) wyznaczyła następujące terminy przeprowadzenia testów umiejętności w 2012 roku:

•    10 - 11  marca 2012 r.

•    19 - 20 maja 2012 r.

•    29 – 30 września 2012 r

•    24 - 25 listopada 2011 r.

adw. Jerzy Glanc

Dziekan

Tagi: ORA, konkurs, prawnik