Adwokat Honorowym Konsulem Francji

Adw. Alicja Bień z izby adwokackiej w Łodzi została Honorowym Konsulem Republiki Francuskiej.

Pani Mecenas jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego oraz francuskiego Uniwersytetu Pierre Mandes II Grenoble. Ukończyła również Podyplomowe Studia Prawa Francuskiego w Szkole Prawa Francuskiego na Uniwersytecie Łódzkim i Uniwersytecie w Tours.  Obecnie w Szkole tej prowadzi zajęcia z technik negocjacyjnych. Od 2009 roku jest przedstawicielem Polskiej Izby Przemysłowo-Handlowej we Francji z siedzibą w Paryżu.

Adwokatem jest od roku 2001. W Okręgowej Radzie Adwokackiej w Łodzi pełni funkcję zastępcy rzecznika dyscyplinarnego, jest też członkiem Komisji ds. Szkolenia Aplikantów przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Łodzi.

Serdecznie gratulujemy Pani Mecenas.

Tagi: ORA