Głos Prezesa NRA w sprawie deregulacji na łamach „Rzeczpospolitej”

Rozwiązania ustawowe powinny wzmocnić profesjonalizm w zawodach prawniczych, a nie szerzyć wśród nich amatorszczyznę – pisze adw. Andrzej Zwara, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej w dzisiejszej „Rzeczpospolitej” w artykule „Deregulacja tak, ale nie kosztem jakości”.

Adw. Andrzej Zwara sprzeciwia się projektowi skrócenia aplikacji adwokackiej do dwóch lat, a tzw. pozaaplikacyjnej drogi do zawodu – do lat trzech. Prezes NRA zauważa przejawy nierównego podejścia resortu sprawiedliwości do edukacji polskich prawników. – Paradoksem jest utrzymanie w mocy niemal dwukrotnie dłuższej edukacji sędziów i prokuratorów. Wynika z tego, że zakres wiedzy pełnomocnika strony w procesie staje się nieistotny. – pisze.

Prezes NRA wyraża swoje zaniepokojenie brakiem dyskusji pomiędzy resortem sprawiedliwości a adwokatami w sprawie deregulacji tego zawodu. – Warto otworzyć się na rozmowy, na konsultacje ze środowiskiem […] – na to jeszcze nie jest za późno. – apeluje.

Czytaj artykuł „Deregulacja tak, ale nie kosztem jakości”

Tagi: NRA, aplikacja, deregulacja