W drugą rocznicę katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem

Wyprzedzając kalendarzową drugą rocznicę katastrofy samolotu na lotnisku pod Smoleńskiem, Okręgowa Rada Adwokacka w Krakowie uczciła adwokatów, którzy zginęli w tej katastrofie: Joannę Agacką-Indecką, byłą Prezes NRA, Stanisława Mikkego, Redaktora Naczelnego „Palestry” i Wiceprzewodniczącego Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, Jolantę Szymanek-Deresz, b. posłankę na Sejm RP i Stanisława Zająca, b. senatora.

W sobotę 31 marca 2012 r. odbył się w Klubie Adwokatów nadzwyczajny koncert poświęcony pamięci tych adwokatów. Dźwięki odpowiednio dobranych utworów, a to Tria H-dur Johanna Brahmsa, Sonaty wiosennej Ludwika van Beethovena i Marsza Żałobnego z Tria S-dur Franciszka Schuberta, przeplecione zostały słowami deklamacji w wykonaniu aktora prof. Tadeusza Malaka. Zebranych w Klubie powitał animator spotkania, adw. Stanisław Kłys, przypominając smutne wydarzenie sprzed dwóch lat i wskazując na intencję uczczenia znaczących postaci adwokatury. Odrębne słowo wygłosił Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Krakowie, adw. Jan Kuklewicz, przypominając każdego z adwokatów – ofiar katastrofy, w sposób budzący wzruszenie i zadumę wzmacnianą przytaczanymi słowami prośby – modlitwy autorstwa adw. Czesława Jaworskiego, z jego wspomnienia zawartego na stronach numeru kwietniowego z 2010 r. pisma Adwokatury polskiej „Palestra“. Sprawozdawczy charakter niniejszej notatki nie pozwala na wierne przytoczenie tych podniosłych słów i dlatego należy odesłać czytelnika do niewątpliwie zachowanego cennego zeszytu naszego pisma.

Uroczystość zakończyło wykonanie „Preludium deszczowego” Fryderyka Chopina, a muzycy: Dorota Imiełowska (wiolonczela), Tomasz Tomaszewski (skrzypce) i Jacek Tosik-Warszawiak (fortepian) byli nagradzani sążnistymi oklaskami zważywszy na maestrię wykonania.

Delegacja Krakowskiej Izby Adwokackiej wzięła udział w uroczystym odsłonięciu tablicy pamiątkowej poświęconej ofiarom katastrofy smoleńskiej, ze szczególnym uwzględnieniem postaci czterech adwokatów tj. właśnie Joanny Agackiej – Indeckiej, Jolanty Szymanek – Deresz, Stanisława Mikkego i  Stanisława Zająca. Uroczystość odbyła się w dniu 4 kwietnia 2012 r. w Warszawie przed siedzibą Naczelnej Rady Adwokackiej. Na części frontowej budynku, obok już istniejącej tablicy poświęconej adwokatom walczącym w Powstaniu Warszawskim, umieszczono tablicę zawierającą wspomnienie tragicznej okoliczności śmierci z wyszczególnieniem nazwisk wspomnianych adwokatów. Odsłonięcia tej tablicy dokonał Prezes NRA, adw. Andrzej Zwara wraz z adw. Elżbietą Agacką-Gajdowską, matką Joanny Agackiej-Indeckiej. Prezes wygłosił przemówienie nawiązujące do wydarzeń sprzed dwóch lat i do postaci zmarłych Adwokatów, zakończone wezwaniem do krótkiej modlitwy. Delegacje Izb Adwokackich i zaproszonych instytucji złożyły pod tablicą wieńce i wiązanki kwiatów z szarfami zawierającymi okolicznościowe napisy.

Ta uroczystość sprowadziła zainteresowane media. Cztery kamery telewizyjne filmowały jej przebieg, odtworzony później we fragmentach w niektórych programach TV.

W skład delegacji z Krakowa weszli: Dziekan ORA, adw. Jan Kuklewicz, Z-ca sekretarza ORA, adw. Marcin Imiołek, Przewodniczący Konwentu Seniorów Izby, adw. Stanisław J. Jaźwiecki. Obecny był też Krajowy Duszpasterz Prawników ks. dr Jan Pasierbek. Wśród adwokatów, których zgromadziła uroczystość byli członkowie rodzin ofiar katastrofy, w tym z Krakowa przyjechała adw. Małgorzata Wassermann. Zgromadzonych przed siedzibą NRA nie było tak wielu, aby konieczne było zabezpieczenie związane z ruchem drogowym, a można było spodziewać się większej frekwencji. Rodzi to refleksję, że wciąż niedomaga przekaz informacyjny do środowiska adwokackiego, albo środowisko to – zwłaszcza  młodzież adwokacka – nie odczuwa w tak doniosłej chwili więzi, o które Adwokatura stale zabiega.

Adw. Stanisław J.Jaźwiecki

Tagi: ORA, NRA