Zgromadzenie płockiej Izby Adwokackiej

19 maja odbyło się Zgromadzenie Izby Adwokackiej w Płocku. Wydarzeniu towarzyszyło szkolenie dotyczące aktualnych zmian w kodeksie postępowania cywilnego, które poprowadziła SSN Katarzyna Gonera. Dzień wcześniej, podczas posiedzenia ORA w Płocku otwarto wyremontowaną siedzibę płockiej rady. Zachęcamy do lektury relacji adw. Joanny Kaczorowskiej, dziekan ORA w Płocku.

18 maja 2012r. w Płocku odbyło się uroczyste posiedzenie Okręgowej Rady Adwokackiej, w którym wzięli udział znamienici goście – adw. Andrzej Zwara, prezes NRA, Cezary Lewandowski – zastępca Prezydenta Miasta Płocka d/s rozwoju i inwestycji, adw. Ewa Krasowska – opiekun Izby i rzecznik dyscyplinarny NRA, adw. Mirosława Pietkiewicz, skarbnik NRA oraz adw. Żanna Dembska – przewodnicząca komisji Inwestycyjno–Remontowej NRA.

Posiedzenie miało wyjątkowy charakter gdyż adw. Andrzej Zwara wraz z dziekan płockiej rady adw. Joanną Kaczorowską dokonali symbolicznego otwarcia wyremontowanej siedziby ORA w Płocku.

Ponadto dziekan Joanna Kaczorowska złożyła sprawozdanie z wykonania I etapu zadania inwestycyjnego ze środków FIRA oraz poinformowała o planach rozbudowy siedziby ORA o pawilon dydaktyczno – konferencyjny. Po wystąpieniu Pana Prezesa A. Zwary obecni wzięli udział w dyskusji o aktualnej sytuacji Adwokatury.

Dzień później odbyło się Zgromadzenie Izby Adwokackiej w Płocku, w którym uczestniczyli nasi goście. W czasie Zgromadzenia prezes Andrzej Zwara wraz z członkami Prezydium wręczyli członkom Izby odznaki Adwokatura Zasłużonym. Po Zgromadzeniu adwokaci wzięli udział w szkoleniu na temat aktualnych zmian w KPC. Przeprowadziła je w sposób bardzo interesujący sędzia Sądu Najwyższego Katarzyna Gonera.

 Adw. Joanna Kaczorowska,

Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Płocku

Tagi: ORA