NRA chce dostępu do elektronicznych ksiąg wieczystych

Udzielenie profesjonalnym pełnomocnikom dostępu do tzw. „przeszukiwarki” elektronicznych ksiąg wieczystych da możliwość ustalenia majątku dłużnika co doprowadzi do zwiększenia roli postępowania zabezpieczającego – twierdzi Naczelna Rada Adwokacka.

Uchwałę w tej sprawie NRA przyjęła 2 czerwca podczas posiedzenia plenarnego. Obecnie dostęp do elektronicznych ksiąg wieczystych mają jedynie komornicy, a więc poznanie istotnej części majątku dłużnika możliwe jest dopiero na etapie postępowania egzekucyjnego. Adwokaci chcą, aby wierzyciele mogli uzyskać zabezpieczenie roszczeń na całym majątku dłużnika, jeszcze przed wytoczeniem procesu.

- Doświadczenie uczy, że uniemożliwienie dłużnikowi ucieczki z majątkiem przed wierzycielem, świadomość dłużnika nieuchronności wyegzekwowania należności zmniejsza opór procesowy dłużnika. Dłużnikowi, którego majątek jest należycie zabezpieczony przez wierzyciela, nie zależy bowiem na przewlekaniu procesu, na generowaniu dodatkowych kosztów – czytamy w uchwale.

Adwokaci tłumaczą, że wprowadzony kilka lat temu dostęp do informacji o spółkach prawa handlowego nie spowodował żadnych negatywnych skutków, a wręcz w wielu przypadkach przyczynił się do zaspokojenia roszczeń. Kolejnym argumentem NRA jest fakt, że informacje zawarte w księgach wieczystych są jawne, zatem dostęp do ich elektronicznych wersji spowoduje jedynie łatwiejszy sposób uzyskania jawnych informacji. Adwokaci dodają, że są do tego technicznie przygotowani – legitymacje adwokackie są wyposażone w mikroprocesory, które umożliwiają personalizację dostępu do tego systemu, a tym samym zapewnienie nadzoru nad prawidłowym jego wykorzystaniem.

Podczas posiedzenia NRA podjęła również uchwałę dotyczącą wprowadzenie elektronicznych protokołów do sądów. – Zmiana ta może przynieść wymiarowi sprawiedliwości wiele korzyści, jednak wiąże się z istotną zmianą metodyki pracy stron i ich pełnomocników procesowych; znacznym jej utrudnieniem. – obawiają się adwokaci. Problem widzą w braku możliwości uzyskania urzędowej transkrypcji zapisu audio-video rozprawy i ustawowym ograniczeniu wyłącznie do zapisu audio.

NRA apeluje o pilną inicjatywę legislacyjną, która zapewni stronom i ich pełnomocnikom procesowym prawo uzyskania pełnej wersji protokołu elektronicznego z rozprawy, przy zagwarantowaniu – w szczególnych wypadkach – możliwości ochrony dóbr osobistych osób utrwalonych na nagraniu.

Inicjatorem obydwu uchwał był przewodniczący komisji ds. informatyzacji przy NRA – adw. Rafał Dębowski.

Poza przyjętymi uchwałami Naczelna Rada Adwokacka omówiła stan prac nad nowelizacją ustawy Prawo o adwokaturze, nad którą pracuje zespół pod kierunkiem adw. Macieja Gutowskiego.

czytaj uchwałę nr 74/2012 z dn. 2 czerwca 2012 dotyczącą e-protokołów

czytaj uchwałę nr 75/2012 z dn. 2 czerwca 2012 dotyczącą dostępu do elektronicznych ksiąg wieczystych

Tagi: e-sądy, NRA, prawo o adwokaturze