Prawnicze Davos

W dniach 16-19 maja w Petersburgu odbyło się II Międzynarodowe Forum Prawnicze. Zdaniem adw. Tomasza Wardyńskiego, uczestnika Forum, wydarzenie to udowodniło, że rosyjski rząd dąży do budowania państwa prawa, przeprowadzenia reformy sądownictwa i podwyższenia niezawodność sytemu sądowego.

Dmitrij Medwiediew, premier Federacji Rosyjskiej oraz Anton Iwanow, prezes Najwyższego Sądu Gospodarczego FR, podkreślali, że w rosyjskim sądownictwie nadal istnieje wiele problemów, ale widać ewidentny postęp, który należy uznać za zadowalający.

W Forum wzięło udział ponad 2000 delegatów z 51 krajów. Program obejmował m.in. posiedzenie plenarne zatytułowane „Polityka prawna w XXI wieku: nowe wyzwania dla prawa w świecie globalnym”, dyskusje tematyczne przy okrągłych stołach, konferencję pod hasłem „Modernizacja Kodeksu Cywilnego FR” oraz posiedzenie o „Mechanizmach realizacji inicjatyw ‘Otwartego Rządu’ w systemie prawnym”. Forum było również okazją do podpisania wielu porozumień o współpracy prawnej pomiędzy Rosją i innymi krajami, w tym z Polską, Holandią, Ukrainą i Islandią.

Czytaj sprawozdanie adw. Tomasza Wardyńskiego

Tagi: konferencja, prawnik