Opinia NRA o znakach sądowych zignorowana?

W związku z informacjami prasowymi, w których przedstawiciele Ministerstwa Sprawiedliwości wypowiadają się, że nowelizacja ustawy o kosztach sądowych została poddana konsultacjom społecznym i pytana o proponowane zmiany Naczelna Rada Adwokacka nie zgłosiła uwag do projektu, uprzejmie informujemy, że opinia NRA na ten temat była dwukrotnie wysyłana do ministerstwa – w styczniu 2011 roku oraz w sierpniu 2012.

Poprawiony projekt, który został przesłany do ponownej konsultacji, zawierał jedynie kosmetyczne zmiany, dlatego też NRA pozostała przy stanowisku z ubiegłego roku.

Więcej na temat wycofania znaków sądowych ukaże się w przyszłym tygodniu na stronie adwokatura.pl, w tekście publicystycznym adw. Rafała Dębowskiego.

Czytaj opinię NRA

Tagi: NRA, ministerstwo