Polska i Ukraina chcą umocnienia więzi ekonomicznych

19 września 2012 r. we Lwowie odbędzie się Polsko-Ukraiński Dzień Prawniczy.

Poziom wiedzy w zakresie wzajemnych systemów prawnych i warunków inwestycyjnych w obu państwach nie jest wystarczający. Konferencja będzie więc okazją do wymiany informacji i doświadczeń pomiędzy Polskimi i Ukraińskimi prawnikami i biznesmenami. Głównym celem spotkania będzie umocnienie relacji gospodarczych pomiędzy sąsiadującymi ze sobą krajami. Uczestnicy konferencji dowiedzą się jaka jest specyfika systemów prawnych w obu państwach oraz wymienią poglądy na temat stosowania instrumentów prawnych i korzystania z usług instytucji publicznych w kierunku polepszania relacji biznesowych.

Konferencja kierowana jest do reprezentantów zawodów prawniczych, zarządców firm i organizacji, których działalność obejmuje terytorium Polski i Ukrainy, a także polityków i dyplomatów.

Organizatorem jest Międzynarodowe Stowarzyszenie Prawników (International Bar Association). NRA patronuje wydarzenie.

Koszt udziału w konferencji wynosi 50 euro. Opłata nie obejmuje ceny podróży i noclegu. Osoby zainteresowane proszone są o dokonanie rejestracji na stronie http://pr.arzinger.ua/reg-19.09/ lub przesłanie formularza zgłoszeniowego, dostępnego w załączonym niżej dokumencie, na adres pr@arzinger.ua.

Czytaj: broszura informacyjna oraz formularz zgłoszeniowy