Ogłoszenie o testach umiejętności w izbie katowickiej

Poniżej zamieszczamy ogłoszenie adw. Romana Kusza, dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach, dotyczące terminów testów umiejętności dla kandydatów ubiegających się o wpis na listę adwokatów na podstawie ustawy o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej.

Komisja Egzaminacyjna do spraw aplikacji adwokackiej przy Ministrze Sprawiedliwości na obszarze Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach, na podstawie:

- art. 26 ustawy z dnia 5 lipca 2002 r. o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej (DZ. U. z 2002 r., nr 126, poz. 1069 ze zm.),

- par. 4 ust. 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie regulaminu przeprowadzania testu umiejętności dla kandydatów ubiegających się o wpis na listę adwokatów lub radców prawnych (DZ. U. z 2005 r., nr 258, poz. 2156),

- uchwały Komisji Egzaminacyjnej,

ogłasza następujące terminy testów umiejętności na rok 2013:  1.  7 i 8 marca 2013 r. – część pisemna, 15 marca 2013 r. – część ustna,


  2.  6 i 7 czerwca 2013 r. – część pisemna, 15 czerwca 2013 r. – część ustna,


  3.  5 i 6 września 2013 r. – część pisemna, 20 września 2013 r.- część ustna,


  4.  7 i 8 listopada 2013 r. – część pisemna, 30 listopada 2013 r. – część ustna.
Rozpoczęcie testów – godzina 10.00.

Kandydaci składający wnioski o wpis na listę adwokatów w tym trybie winni dołączyć do tych wniosków dokumenty, o których mowa w art. 23 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczpospolitej Polskiej.

Tagi: ORA, egzamin