Kronika Prac Naczelnej Rady Adwokackiej

Przedstawiamy skrót wydarzeń z udziałem Adwokatury z upływającego tygodnia.

6 listopada br., odbyła się debata pt. „Umocowanie publicznych konsultacji w systemie tworzenia prawa” w ramach projektu „Zarządzanie zmianą w otoczeniu formalno-prawnym przedsiębiorstw” organizowanego przez Business Centre Club. Debatę otworzył adw. Andrzej Zwara, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, wraz z Markiem Goliszewskim, prezesem BCC. Program debaty obejmował m.in. zasady i działanie modelowych procedur konsultacji publicznych w praktyce oraz miejsce standardów konsultacji publicznych w systemie tworzenia prawa. W debacie uczestniczyli również: minister Mariusz Haładyj, podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki, Mirosław Barszcz, doradca ministra sprawiedliwości, Zbigniew Kruszyński, członek KK NSZZ „Solidarność” oraz prof. Irena Lipowicz, Rzecznik Praw Obywatelskich. Debatę poprowadzili: Witold Michałek, ekspert Business Centre Club oraz dr Tomasz Zalasiński z kancelarii Domański Zakrzewski Palinka sp.k.

Kolejnego dnia, tj. 7 listopada, adw. Andrzej Zwara, prezes NRA, oraz adw. Mikołaj Pietrzak, przewodniczący Komisji Praw Człowieka NRA, uczestniczyli w seminarium poświęconym problemowi przewlekłości tymczasowego aresztowania w Polce z punktu widzenia europejskich standardów ochrony praw człowieka. Teza seminarium zakładała, że w obecnych ramach prawnych istnieją możliwości skrócenia tymczasowych aresztowań poprzez lepszą organizację procesu, a w szczególności sprawniejszą współpracę jego uczestników. Program obejmował dwa panele dyskusyjne: pierwszy – poświęcony ogólnemu zarysowaniu problemu, drugi – wymianie poglądów praktyków procesu karnego. Adw. Mikołaj Pietrzak, jako ekspert w zakresie prawa karnego, zabrał głos prezentując problematykę z punku widzenia adwokatury.

Tagi: NRA, kronika