Adwokaci spotkali się z Lechem Wałęsą

Do udziału w dialogu i niestrudzonego przekonywania do słusznych idei namawiał adwokatów Lech Wałęsa podczas spotkania, które odbyło się 3 grudnia w Gdańsku.

Prezydent Wałęsa zwrócił uwagę na obecny kryzys dialogu i na potrzebę rozmowy. Ubolewał, że politycy nie rozmawiają z inteligencją. Zdaniem Lecha Wałęsy w ten sposób Polska pozbawia się realizacji nowych idei i pomysłów, ponieważ nawet gdy ktoś ma ciekawą koncepcję, to jego głos nie jest słyszalny, co w końcu doprowadza do zniechęcenia do podejmowania jakichkolwiek działań. Dlatego namawiał środowisko adwokackie aby nie poddawało się i niestrudzenie uczestniczyło w dialogu, żeby te idee miały szansę przebić się do opinii publicznej.

Z kolei prezes Andrzej Zwara przypomniał jak wielkie znaczenie dla postawy adwokatów w latach 80-tych miał duch Solidarności, z jej przywódcą na czele. - Panie Prezydencie, to dzięki Panu mieliśmy siłę, żeby stawać do tej nierównej walki. – powiedział prezes NRA. Przypomniał, że to „karnawał Solidarności” umożliwił wprowadzenie w życie ustawy Prawo o adwokaturze, która nie tylko wskazywała, że Adwokatura to samorząd zawodowy, ale przede wszystkim podkreślała, że adwokat ma walczyć o prawa i wolność człowieka. Adw. Andrzej Zwara podziękował pierwszemu Prezydentowi III RP za to, że zawsze rozumiał specyfikę zawodu adwokata. Przypomniał, że w dowód wdzięczności w roku 2005, podczas 60-lecia powstania Adwokatury pomorskiej, adwokaci przyznali Lechowi Wałęsie odznakę „Adwokatura Zasłużonym”. Przedstawiciele palestry podziękowali również Prezydentowi za obecność podczas ważnych dla adwokatów wydarzeń, takich jak Krajowy Zjazd Adwokatury w 2010 roku czy 60-lecie izby pomorskiej w roku 2005. - Oprócz tego, że Pańskie zasługi dla Adwokatury są nieocenione, jest Pan przede wszystkim wielkim przyjacielem Adwokatury. – podkreślił prezes NRA.

W spotkaniu adwokaturę reprezentowali: adw. Andrzej Zwara, prezes NRA, adw. Jerzy Glanc, dziekan ORA w Gdańsku, adw. Maria Kapsa, dziekan ORA w Koszalinie, adw. Krzysztof Komorowski, zastępca sekretarza NRA, adw. Jan Kuklewicz, dziekan ORA w Krakowie, adw. Bogusław Owsianik, dziekan ORA w Bydgoszczy, adw. Mirosława Pietkiewicz, skarbnik NRA, adw. Andrzej Reichelt, dziekan ORA w Poznaniu, adw. Andrzej Tomaszek, wicedziekan ORA w Warszawie, adw. Marek Mikołajczyk, dziekan ORA w Szczecinie.

Na pamiątkę spotkania adwokaci wręczyli Prezydentowi książkę „Historia Adwokatury” autorstwa dra Adam Redzika i dra Tomasza Kotlińskiego, płytę z nagraniem spektaklu „Ja jestem Żyd z Wesela”(wydaną przez Naczelną Radę Adwokacką) oraz fotografię upamiętniającą wręczenie Panu Prezydentowi odznaczenia „Adwokatura Zasłużonym”.

 czytaj: wystąpienie adw. Andrzeja Zwary, prezesa NRA 

 

 

 

60-lecie powstania Adwokatury Pomorskiej, adw. Stanisław Rymar, prezes NRA, wręcza Prezydentowi Lechowi Wałęsie odznakę samorządową "Adwokatura Zasłużonym"

 

  

 

Tagi: ORA, NRA