Adwokaci poznają nowe metody kształcenia

Kolejną izbą, w której przeprowadzone zostało szkolenie poświęcone aktywnym metodom nauczania dla adwokatów prowadzących zajęcia z aplikantami była izba koszalińska.

Inicjatorem tego typu szkolenia jest Komisja Kształcenia Aplikantów Adwokackich przy NRA, działająca pod przewodnictwem adw. Agnieszki Zemke-Góreckiej.

Kierownik Szkolenia Aplikantów Adwokackich przy ORA w Koszalinie zaprosiła adwokatów oraz przedstawicieli aplikantów adwokackich, którymi byli starostowie I i II roku aplikacji, na zajęcia 8 grudnia 2012 r. do nowej siedziby ORA przy ul. Piłsudskiego 56 w Koszalinie. Zajęcia poprowadziła mgr Magdalena Klauze z Uniwersytetu Łódzkiego, współautorka książki „Etyka Zawodów Prawniczych. Metoda case study”, wydanej w roku ubiegłym przez Wydawnictwo C.H. Beck. Szkolenie miało charakter warsztatowy. Frekwencja na szkoleniu wskazywała, że tematyka zajęć wzbudziła zainteresowanie koleżanek i kolegów.

Obecni na zajęciach adwokaci oraz starostowie grup aplikanckich mieli okazję osobistego uczestniczenia w wykonywaniu różnego rodzaju zadań, w tym pracy nad rozwiązywaniem kazusów, w niekonwencjonalny, aktywny sposób. Prowadząca zajęcia pani Magdalena Klauze pokazała obecnym jak można w komunikatywny, bezpośredni sposób nawiązać kontakt z uczestnikami szkolenia, a równocześnie zachować wszelkie zasady wysoce poprawnej relacji „wykładowca – słuchacz”.

Obecni na zajęciach adwokaci, którzy od dłuższego już czasu szkolą aplikantów w izbie i posiadają spory bagaż doświadczeń w tej materii, byli zainteresowani w jaki sposób można przeprowadzić zajęcia z tzw. nudnych tematów, np. z zakresu ubezpieczeń społecznych. Zajęcia te, jak powszechnie wiadomo, nie cieszą się z reguły zainteresowaniem aplikantów, którzy w czasie ich trwania rozmawiają, korespondują za pomocą sms-ów ze znajomymi, grają w rożne gry lub po prostu wyłączają się mentalnie z tematu zajęć. Prowadząca zajęcia wskazała kilka sposobów, które mogą pomóc w przełamaniu stereotypów o nudnych tematach. Wystarczy odejść od tradycyjnej formy wykładu i przyjąć jedną z aktywnych metod nauczania angażując i pobudzając aktywność uczestników szkolenia, którzy pod nadzorem wykładowcy staną się jego pierwszoplanowymi „aktorami”, pomysłodawcami rozwiązań, dyskutantami. Umiejętne włączenie, pobudzenie  do aktywności uczestników szkolenia wymaga znajomości stosownych technik, których tajniki ujawniła prowadząca zajęcia pani Magdalena Klauze.

Czas spędzony na grudniowym szkoleniu upłynął niespodziewanie szybko. Okazało się, że forma warsztatowa, jakiej poddani zostali uczestnicy szkolenia, miała także niebagatelne znaczenie dla zapamiętania stosowanych technik, a wspólne rozwiązywanie problemów i wykonywanie zadań nie tylko pobudziło aktywność, ale sprzyjało również pogłębieniu więzów koleżeńskich. Rzadko zdarza się okazja, by poznawać zawodowych kolegów i koleżanki w działaniu poza salą sądową. Zajęcia prowadzone metodą case study pozwolą aplikantom na lepsze poznawanie siebie, na pogłębienie koleżeńskich relacji, a także na uaktywnienie osób mniej śmiałych, dając im szansę na przedstawienie swoich pomysłów, rozwiązań na forum grupy.

Prowadzenie zajęć metodą case study wymaga odpowiedniego ich przygotowania. Nie powinno to jednak nastręczać trudności albowiem adwokaci od dawna już stosują formy aktywnego nauczania. Poznane na szkoleniu techniki wzbogaciły warsztat dydaktyczny naszych wykładowców, a połączenie ich dotychczasowych doświadczeń ze wskazanymi metodami  z pewnością usprawni i uatrakcyjni zajęcia z aplikantami.

Myślę, że warto było poświecić czas w jedną z grudniowych sobót na to, by wzbogacić nasze doświadczenia w pracy szkoleniowej z aplikantami o elementy nowe, które w połączeniu z bogatą praktyka zawodową, absolutnie niezbędną w przygotowaniu aplikantów do wykonywania zawodu adwokata, czynią nas w pełni profesjonalnymi nauczycielami młodego pokolenia przyszłych naszych zawodowych koleżanek i kolegów.

Podkreślenia wymaga także pochwała naszej bazy szkoleniowej przez prowadzącą szkolenie panią Magdalenę. Izba koszalińska w nowej siedzibie posiada trzy sale wykładowe przystosowane w pełni do prowadzenia zajęć w rożnych formach, poczynając od tradycyjnych wykładów, wykładów z prezentacją, a kończąc na zajęciach z wykorzystaniem wszelkich technik aktywnych.

Polecam przeprowadzenie podobnego szkolenia w tych izbach, w których się jeszcze nie odbyło. Wzorem koleżanek i kolegów z Wrocławia mogę powiedzieć, że naprawdę warto.

Adw. Elżbieta Nowak

Kierownik Szkolenia Aplikantów przy ORA w Koszalinie,

członek Komisji Kształcenia Aplikantów przy NRA

Tagi: szkolenia