Przegląd prasy adwokackiej

Na koniec roku polecamy lekturę najnowszych numerów Gdańskiego Kwartalnika Adwokackiego oraz Palestry.

W piśmie pomorskiej Adwokatury znajdziemy m.in. tekst adw. Dariusza Strzeleckiego na temat kolokwium z bloku karnego dla aplikantów pierwszego roku. Autor zastanawia się nad przyczyną wyjątkowo złych wyników tegorocznego kolokwium.

W numerze przeczytamy także relację adw. Jerzego Glanca, dziekana ORA w Gdańsku, z wizyty przedstawicieli Adwokatury u Prezydenta Lecha Wałęsy oraz sprawozdanie adw. Sylwii Grzybowskiej ze szkolenia pomorskich adwokatów na temat zagadnień praktycznych z zakresu prawa karnego i cywilnego. Z kolei adw. Martyna Mierzejewska obszernie opisuje wrześniową konferencję Komisji Praw Człowieka na temat pomocy prawnej z urzędu i prawa do sądu, a także Przegląd Kina Prawniczego – Adwokat w roli głównej.

Najnowszą Palestrę otwiera tekst prof. Philippe Sands’a na temat wkładu prawników Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie w rozwój prawa międzynarodowego.

O propozycjach wprowadzenia korekt i zmian do obowiązującego prawa karnego pisze prof. dr hab. Teodor Szymanowski, zaś adw. Robert Rynkun-Werner dzieli się swoimi przemyśleniami na temat przekazu medialnego jako wyrazu prawa do informacji w toku postępowania karnego. Z kolei adw. Dawid Krzyżanowski rozważa na temat odpowiedzialności majątkiem wspólnym małżonków za przedmałżeńskie zobowiązania podatkowe oraz należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne. Na temat rozwiązania i likwidacji spółki kapitałowej w świetle zarzutu przestępnego wyrządzania spółce znacznej szkody majątkowej pisze adw. Szymon Pawelec.

Ponadto w piśmie przeczytamy: wywiad z adw. Piotrem Blajerem, byłym dziekanem ORA w Rzeszowie, z okazji 50-lecia pracy zawodowej, artykuł o prof. Maurycym Allerhandzie oraz tekst adw. Andrzeja Bąkowskiego na temat sztuki dobrej mowy sądowej.

Zapraszamy do lektury.

Tagi: publikacja