Relacja z posiedzenia plenarnego NRA

10 stycznia w Warszawie odbyło się posiedzenie plenarne Naczelnej Rady Adwokackiej.

Członkowie NRA podjęli uchwałę w której zajęli stanowisko w dyskusji publicznej wywołanej uzasadnieniem wyroku przez sędziego Igora Tuleyę. Adwokaci wyrazili w niej opinię, że sądy mają prawo oceniać działania organów władzy wykonawczej, co wynika z zasad działania demokratycznego państwa prawa RP. - W tych zasadach mieści się prawo do krytyki działań nie tylko naruszających prawo, ale także i takich, które są na pograniczu legalności. – czytamy w uchwale. (zobacz: Sądy mają prawo krytykować działania naruszające prawo)

Podczas posiedzenia przyjęto plan pracy NRA na rok 2013, a przewodniczący komisji problemowych działających przy NRA przedstawili sprawozdania z pracy w roku 2012 i poinformowali o planach komisji na najbliższy rok.

Adw. Andrzej Zwara, prezes NRA, przypomniał, że w marcu do egzaminu adwokackiego przystąpi rekordowa liczba kandydatów. Uczulił, że po raz kolejny pojawi się problem dotyczący statusu aplikanta po ukończonej aplikacji. Zaproponował dziekanom, aby w sytuacji gdy pojawią się problemy związane z tą kwestią powoływali się na stanowisko Sądu Najwyższego zawarte w orzeczeniu z dnia 14 marca 2012r. (I PK 185/11). (zobacz: Status aplikanta po ukończeniu szkolenia).

NRA powołała Komitet Honorowy Obchodów 95-lecia Adwokatury Polskiej. Na honorowego przewodniczącego wybrano adw. Czesława Jaworskiego. Ponadto w skład komitetu weszli: adw. Wojciech Biegański, adw. Ziemisław Gintowt, adw. Maria Kapsa, adw. Roman Kusz, adw. Monika Strus-Wołos, adw. Jerzy Zięba.

Miłym akcentem spotkania było przyznanie odznaki Adwokatura Zasłużonym adw. Henrykowi Stabli oraz adw. Wojciechowi Mądrzyckiemu.

Tagi: NRA, aplikacja, sąd, komisja, uchwała