Lubelska izba zmienia siedzibę

Okręgowa Rada Adwokacka w Lublinie ma nową siedzibę. Jej otwarcie odbyło się 19 styczna 2013 r.

Nowe biuro ORA mieści się w biurowcu u zbiegu ulic Żwirki i Wigury oraz alej Racławickich.

Uroczystość połączono ze spotkaniem opłatkowym lubelskiej palestry, z udziałem przedstawicieli innych środowisk prawniczych Lublina. Goście mieli okazję wysłuchać przemówienia adw. Piotra Sendeckiego, dziekana ORA w Lublinie, który mówił nie tylko o wymiarze namacalnym, ale także symbolicznym nowej siedziby.– Miejsce to przywołuje refleksje związane z wydarzeniami i działaniami podejmowanymi przez wiele pokoleń adwokatów lubelskich. – zaznaczył.

Dziekan przypomniał, że rada adwokacka nabyła ten teren w 1939 r. W tym samym roku, powstała tu kamienica, projektu architekta Tadeusza Witkowskiego. Pomimo istnienia aktu notarialnego, który był dowodem zakupu przez radę działki obejmującej ten teren, kamienica ta nie stała się siedzibą rady. Przyczyny tego faktu są nieznane. Przez wiele lat działka ta pełniła funkcję skwerku, a adwokaci lubelscy nie pamiętali o posiadanym tytule własności aż do lat 90-tych. Zaczęły się wtedy pojawiać głosy za tworzeniem inwestycji jak i opinie im niesprzyjające. Dopiero adw. Stanisław Estreich, dziekan ORA w Lublinie w latach 2001-2007, zawarł umowę ze spółką RUPES, która nabyła położoną obok działkę. – Obie nieruchomości stworzyły podstawę do podjęcia wspólnej inwestycji, której efektem jest nowoczesny biurowiec. – wyjaśnił dziekan.

Nową siedzibę izby poświęcił ks. abp Stanisław Budzik, Metropolita Lubelski.

Czytaj: przemówienie adw. Piotra Sendeckiego, dziekana ORA w Lublinie

Tagi: ORA