RPO o świadomej zgodzie pacjenta na leczenie

25 lutego 2013 r. odbędzie się spotkanie połączone z prezentacją publikacji „Realizacja zasady informed consent w kontekście relacji lekarz - pacjent".

Publikacja jest wynikiem prac zainaugurowanych podczas seminarium, którego organizatorami byli: Rzecznik Praw Obywatelskich oraz Centrum Ekologii Człowieka i Bioetyki Uniwersytetu Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie.

Spotkanie pozwoli na przedstawienie diagnozy istniejących problemów dotyczących wyrażania świadomej zgody pacjenta na leczenie oraz zaproponowanie możliwych zmian w tym zakresie. Celem organizatorów jest promowanie idei interdyscyplinarnej współpracy nad rozwojem prawa medycznego.

W spotkaniu udział weźmie m.in. prof. Irena Lipowicz, Rzecznik Praw Obywatelskich, Izabela Jakubczak-Rak, zastępca Rzecznika Praw Pacjenta, oraz ks. prof. Wojciech Bołoz, dyrektor Centrum Ekologii Człowieka i Bioetyki, UKSW. Prof. Włodzimierz Galewicz, kierownik Interdyscyplinarnego Centrum Etyki przy UJ, wygłosi wykład pt. „Świadoma zgoda: autonomia i manipulacja”. Debatę poprowadzi r. pr. Mirosław Wróblewski z biura RPO.

Czytaj: zaproszenie