Nazwa kancelarii adwokackiej podlega ustawie

Nazwa własna kancelarii adwokackiej nie może być rozszerzona o dodatkowe określenia. Taką opinię wydała Komisję Etyki przy Naczelnej Radzie Adwokackiej.

Warszawski adwokat przedstawił Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej zgłoszenie rejestracji, w którym pod firmą przedsiębiorcy użył nazwy „Ochrona własności intelektualnej. XY adwokat i rzecznik patentowy”. W oparciu o to faktyczne zgłoszenie, do Naczelnej Rady Adwokackiej zwróciła się Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie z prośbą o rozstrzygnięcie poprawności nazwy zaproponowanej przez adwokata.

Zdaniem autorów opinii – adw. prof. dr hab. Jacka Giezka i adw. Andrzeja Malickiego – określenie działalności adwokackiej pod firmą przedsiębiorcy, w brzmieniu przedstawionym przez rejestrującego ją prawnika, jest niezgodne z art. 4a ustawy Prawo o adwokaturze, który określa formy w jakich adwokat wykonuje swój zawód.

Nazwa ta jest także sprzeczna z obowiązkiem oferowania świadczonych usług w sposób wolny od niedopuszczalnej reklamy i nie stwarzający ryzyka dezinformowania klientów odnośnie posiadanych kompetencji oraz roli adwokata.

Czytaj: opinia Komisji Etyki NRA

Tagi: NRA, etyka