Przegląd prasy

W najnowszym numerze pisma szczecińskich prawników – In gremio - przeczytamy m.in. dyskusję na temat czy dziekan powinien otrzymywać wynagrodzenie za pracę na rzecz samorządu.

Ponadto w dwumiesięczniku o nowelizacji kodeksu postępowania karnego swoje zdanie wyrażają adw. prof. Piotr Kruszyński oraz Radosław Bielecki, sędzia SR w Gryficach. Przeczytamy także wywiady z r.pr. Kingą Przybylską-Charif, dziekan OIRP w Szczenicie oraz z sędzią w stanie spoczynku Zygmuntem Chorzępą, wieloletnim prezesem WSA w Szczecinie.

Zmiany wprowadzone w ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta na tle funkcjonowania zachodniopomorskiej komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych przybliża apl. adw. Michał Białkowski. Z kolei o obronie obligatoryjnej w postępowaniu przed sądem okręgowym po odzyskaniu wolności przez oskarżonego piszą adw. Patryk Zbroja i apl. adw. Agnieszka Różewicz.

Z kolei w ministerialnym piśmie „Na wokandzie” znalazł się interesujący tekst Pawła Nowaka, trenera w zakresie teorii komunikacji, komunikacji masowej i interpersonalnej, retoryki i pragmatyki językowej. Autor podpowiada adwokatom jak korzystać z popisów językowych w sądzie.

O tym czy specjalizacja, strategia e-marketingowa i public relations to sposoby na zdobycie klientów przez młodych adwokatów pisze Marta Rychert w artykule „W dobie konkurencji”. Dla startujących w zawodzie przydatną może okazać się również publikacja dotycząca komunikacji marketingowej.

O raporcie Europejskiej Komisji ds. Efektywności Wymiaru Sprawiedliwości przeczytamy w tekście „Oblicza sprawności”. Z raportu wynika, że efektywność polskich sądów kształtuje się na poziomie średniej europejskiej. W porównaniu z innymi  państwami UE w Polsce nie ma aż tak dużo sędziów i tak mało urzędników sądowych, jak przyjęło się uważać. Raport wskazuje, że na wymiar sprawiedliwości idzie względnie dużo pieniędzy.

W kwartalniku przeczytamy też o pomyśle ministerstwa na reformę środków zabezpieczających oraz o propozycjach zmiany części ogólnej kodeksu karnego. Również w tym numerze znajdziemy tekst na temat planów resortu sprawiedliwości dotyczących przyspieszenia procesu rejestracji spółek, a także o dalszych etapach informatyzacji sądów.

Zachęcamy do lektury.

Tagi: media, publikacja