Sejm uchwalił ustawę deregulacyjną

Zakończył się etap sejmowych prac nad ustawą deregulacyjną, zmieniającą m.in. przepisy dotyczące zawodu adwokata. W piątek odbyło się trzecie czytanie i Sejm przyjął zaproponowane założenia.

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów zakładał skrócenie aplikacji adwokackiej do dwóch lat, likwidację części testowej podczas egzaminów zawodowych oraz rozszerzenie alternatywnych do aplikacji dróg przystąpienia do egzaminów zawodowych.

W trakcie prac sejmowej Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektów ustaw deregulacyjnych, zgłaszano kolejne poprawki takie jak: możliwość tworzenia izb adwokackich przez co najmniej 100 adwokatów, niezależnie od wyznaczonej siedziby zawodowej oraz poprawki do dalszego, w stosunku do projektu, poszerzenia wachlarz kręgu  osób uprawnionych do przystąpienia do egzaminu zawodowego bez konieczności odbywania aplikacji adwokackiej.

W wyniku starań Naczelnej Rady Adwokackiej w ustawie przyjętej przez Sejm zachowany został 3-letni okres aplikacji adwokackiej.

Ponadto w miejsce części testowej egzaminu zawodowego wprowadzono egzamin z zasad wykonywania zawodu adwokata oraz z etyki. Ustawodawcę przekonał argument, że weryfikacja znajomości zasad etycznych i wykonywania zawodu to element zapewnienia dbałości o poziom etyczno-zawodowy przyszłych adwokatów oraz spełnienie konstytucyjnej zasady sprawowania pieczy przez samorząd nad wykonywaniem zawodu. Ponadto wprowadzono w ramach egzaminu z prawa cywilnego także kazusy z prawa rodzinnego.

Wprowadzony został przepis umożliwiający aplikantom zastępowanie adwokata przed sądami, organami ścigania, organami państwowymi, samorządowymi i innymi instytucjami, z wyjątkiem Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, Trybunału Konstytucyjnego i Trybunału Stanu już po pół roku od rozpoczęcia aplikacji adwokackiej. Obecnie po 6 miesiącach aplikant ma prawo zastępować adwokata jedynie w sądach rejonowych, zaś po 1,5 roku w sądach okręgowych i apelacyjnych. Ta zmiana powinna podnieść atrakcyjność aplikacji jako formy przygotowania do zawodu.

Uchwalony został także przepis regulujący status aplikanta po uzyskaniu zaświadczenia o ukończeniu aplikacji. Ustawa zakłada, że przez 6 miesięcy od dnia otrzymania w/w zaświadczenia o odbyciu aplikacji adwokackiej aplikant adwokacki może zastępować adwokata, chyba że otrzymał negatywny wynik z egzaminu adwokackiego albo nie przystąpił do tego egzaminu. Propozycja samorządu, żeby uprawnienie to trwało przez 12 miesięcy i nie było uzależnione od wyniku egzaminu, nie uzyskała aprobaty posłów.

O ostatecznej treści ustawy deregulacyjnej zadecyduje 8 maja Senat.

 

 

 

Tagi: aplikacja, legislacja, egzamin