Kronika Prac Naczelnej Rady Adwokackiej

Przedstawiamy skrót wydarzeń z udziałem Adwokatury.

14 maja br. w siedzibie Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Warszawie odbyła się konferencja prasowa członków misji obserwacyjnej NRA w Kazachstanie oraz przedstawicieli Fundacji Otwarty Dialog. Adw. dr Monika Strus-Wołos, szefowa misji oraz przewodnicząca Komisji Wizerunku Zewnętrznego i Działalności Pro Bono przy NRA, opowiedziała gościom o zaobserwowanej sytuacji w związku z przestrzeganiem praw człowieka w Kazachstanie.

Adw. Andrzej Zwara, prezes NRA oraz adw. Jacek Trela, wiceprezes NRA, spotkali się 15 maja br. z Markiem Biernackim, nowym Ministrem Sprawiedliwości, w celu omówienia obecnej sytuacji zawodowej oraz spraw bieżących adwokatury.

16 maja br. w siedzibie Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie miała miejsce konferencja pt. „Współczesne problemy adwokatury: spojrzenie polsko-francuskie” . W konferencji uczestniczyli goście z Francji. Spotkanie było okazją do wymiany doświadczeń dotyczących wykonywania zawodu adwokata w obu krajach. Panelistów wysłuchał m.in. adw. Jacek Trela, wiceprezes NRA.

Adw. Maciej Łaszczuk, przewodniczący Komisji ds. Zagranicznych NRA i jednocześnie członek Komisji Finansowej CCBE (Council of Bars and Law Societies of Europe), uczestniczy w sesji plenarnej CCBE, która ma miejsce dzisiaj, 17 maja, w Atenach.

W dniach 17-19 maja 2013 r. w Jastrzębiej Górze odbywa się Ogólnopolska Konferencja Naukowa Aplikantów Adwokackich na temat prawa do ochrony prywatności. Jest to pierwsza tego typu konferencja naukowa organizowana przez aplikantów adwokackich i z ich udziałem.

Tagi: NRA, kronika