Spotkanie dyskusyjne Koła Adwokatów Sądowych

Koło Adwokatów Sądowych przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie zaprasza swoich członków i sympatyków na spotkanie z SWSA Mariolą Kowalską, przewodniczącą VII Wydziału Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, które odbędzie się 3 czerwca br.

Sędzia Mariola Kowalska omówi planowane zmiany w organizacji Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie oraz zagadnienia związane z komunikacją adwokatów z sądem administracyjnym. Po prelekcji planowana jest dyskusja na temat spraw dotyczących adwokackich postępowań dyscyplinarnych i organizacji pionu dyscyplinarnego izby warszawskiej.

Goście spotkają się o godz. 17:00 w siedzibie Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie przy Al. Ujazdowskich 49.

Koło Adwokatów Sądowych przy ORA w Warszawie, które jest organizatorem wydarzenia, powstało w lutym 2013 r. i reprezentowane jest przez Zarząd w składzie: adw. Andrzej Nogal, przewodniczący, adw. prof. dr hab. Feliks Prusak, adw. Małgorzata Morawska oraz adw. Andrzej Złoch.

Koło powstało w celu reprezentacji adwokatów sądowych i przedstawiania ich postulatów, wymiany doświadczeń i samokształcenia, pomocy organom warszawskiej izby adwokackiej w realizacji ich obowiązków, wspierania aplikantów adwokackich w przygotowaniach do wykonywania zawodu, oraz krzewienia etyki zawodowej i poszanowania godności zawodu adwokata. Założeniem Koła jest także wypracowanie płaszczyzny porozumienia z sądami i prokuraturą, tak aby adwokaci warszawscy traktowani byli przez te instytucje jako istotny czynnik wymiaru sprawiedliwości.

Obecnie Koło Adwokatów Sądowych liczy przeszło 140 członków i jest otwarte dla wszystkich warszawskich adwokatów. Zgłoszenia do Koła należy przesyłać na adres: anogal@poczta.onet.pl.

Czytaj też: strona ORA w Warszawie