Adw. Krzysztof Szymański – adwokatura musi pozostać elitarna

Dziekanem jest już piąty raz. Samorząd zna od podszewki. Działa w nim już bowiem od trzydziestu lat. Jako dziekan chce zwiększyć aktywność Adwokatury w życiu publicznym. Zna i rozumie media. Jest pomysłodawcą konkursu dla dziennikarzy o tematyce prawnej. Oto dziekan, który będzie kierował izbą zielonogórską przez najbliższe trzy lata – adw. Krzysztof Seweryn Szymański.

Urodził się w 1950 roku, w Poznaniu. W 1968 roku ukończył Liceum Ogólnokształcące im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, a w 1972 roku Wydział Prawa na UAM w Poznaniu.

W latach 1972-74 odbywał aplikację sądową w Okręgu Sądu Wojewódzkiego w Poznaniu, zakończoną egzaminem sędziowskim. W latach 1975 -1978 był aplikantem adwokackim w izbie adwokackiej w Zielonej Górze.

Od września 1978 roku do chwili obecnej wykonuje zawód adwokata w Zielonej Górze. Początkowo w zespole adwokackim, a od 1992 roku w kancelarii indywidualnej, w roku 2011 rozpoczął natomiast praktykę w spółce partnerskiej.

Od 1983 roku nieprzerwanie jest członkiem Okręgowej Rady Adwokackiej.

W roku 1989 został wybrany dziekanem Okręgowej Rady Adwokackiej i pełnił tą funkcję przez dwie kadencje. Wybierany dziekanem Rady również w latach 1998 i 2001 oraz w obecnej kadencji od kwietnia 2013.

Odznaczony odznaką „Adwokatura Zasłużonym”.

W latach 2006-2010  był radnym sejmiku Województwa Lubuskiego i jego przewodniczącym oraz członkiem regionalnych władz Platformy Obywatelskiej.

Swoją aktywność w ramach samorządu adwokackiego chciałby skoncentrować na zwiększeniu obecności Adwokatury i adwokatów w przestrzeni publicznej poprzez współpracę z mediami i organizacjami pozarządowymi. Zainicjował konkurs o tematyce prawnej dla dziennikarzy mediów regionalnych pod egidą Okręgowej Rady Adwokackiej, planuje przybliżyć działalność i problemy Adwokatury korzystając z mediów społecznościowych. Uważa, że Adwokatura powinna pozostać zawodem elitarnym i w budowaniu takiej tożsamości Adwokatury widzi także zadanie dla samorządu adwokackiego.

Tagi: ORA