Stanowisko NRA w piśmie do Dyrektora Biura Wysokiego Komisarza ONZ

W związku z błędną interpretacją słów adw. Kazimierza Skalimowskiego, dziekana ORA w Białymstoku, przez redaktora Kuriera Porannego i publikacją wypowiedzi, która nie oddała rzeczywistej intencji słów dziekana, adw. Andrzej Zwara, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, wystosował pismo do Ernesta Zienkiewicza, Dyrektora Biura Krajowego Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców. W liście, który publikujemy poniżej, prezes NRA wyraża ubolewanie nad zaistniałą sytuacją i obszernie prezentuje stanowisko Naczelnej Rady Adwokackiej w tej sprawie.

czytaj: pismo

Tagi: ORA, NRA