Adwokaci szkolili się z mediacji cywilnej i gospodarczej

21 czerwca 2013 w siedzibie ORA w Warszawie, Centrum Mediacyjne przy NRA zorganizowało kolejne szkolenie. Tym razem skierowane było ono do certyfikowanych mediatorów. Specjalistyczne szkolenie dla mediatorów z zakresu „Mediacji cywilnej i gospodarczej” miało charakter warsztatowy. 

Wzięło w nim udział 21 mediatorów z całej Polski. Oprócz krótkiego wstępu teoretycznego szkolący się mediatorzy mieli niebywałą okazję pracować na zasadzie warsztatów praktycznych z wybitnymi specjalistami z dziedziny mediacji, członkami Społecznej Rady ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości: wieloletnim arbitrem i mediatorem, prezesem Polskiego Stowarzyszenia Sądownictwa Polubownego - adw. Sylwestrem Pieckowskim  oraz dyrektorem Centrum Mediacji Gospodarczej, założycielem i prezesem Centrum Mediacji Fundacji Partners Polska - Panem Maciejem Tańskim, którzy z ogromnym zaangażowaniem starali się przekazać naszym mediatorom swoje długoletnie, bogate doświadczenie w zakresie mediacji. Szkolenie zakończyło się dla wszystkich uczestników uzyskaniem specjalizacji w zakresie prowadzenia mediacji cywilnych i gospodarczych. Kolejny raz Centrum Mediacyjne przy NRA spotka się mediatorami na wrześniowym szkoleniu specjalizacyjnym z mediacji rodzinnej.

 

Tagi: mediacje, szkolenia