Ogólnopolski Rajd Adwokatury po raz pierwszy

Pomorscy adwokaci zapraszają do udziału w rajdzie, który odbędzie się 7 września br. Uczestnicy wystartują z okolic ERGO Areny w Sopocie.

W planie wydarzenia znajdują się m.in.: praktyczny pokaz ratownictwa drogowego, próby zręcznościowe oraz zwiedzanie kaszubskich miejscowości (Kartuz, Starej Budy, Szymbarku).

Warunkiem uczestnictwa jest posiadanie własnego samochodu. Załoga powinna składać się z kierowcy i pilota. Co najmniej jeden z członków załogi musi być adwokatem, aplikantem adwokackim, radcą prawnym lub aplikantem radcowskim, notariuszem, prokuratorem, sędzią sądu powszechnego lub referendarzem. Organizatorzy wytyczą trasę rajdu i zapewnią profesjonalną obsługę sędziów sportowych. Spotkanie zakończy się wręczeniem dyplomów dla uczestników i pucharów dla zwycięzców.

Organizacją rajdu zajmuje się pomorska izba adwokacka we współpracy z Polskim Związkiem Motorowym w Gdańsku . Adw. Andrzej Zwara, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, objął wydarzenie honorowym patronatem.

Koszt udziału za załogę wynosi 300 zł w terminie do 24 sierpnia 2013 r., natomiast w terminie do 31 sierpnia – 340 zł. Wpisowe należy uiścić przelewem na konto ZO PZM w Gdańsku: (Kredyt Bank) 38 1500 1285 1212 8002 0352 0000.

Szczegółowe informacje o rajdzie dostępne są także na stronie internetowej ORA w Gdańsku, na facebooku PZM oraz na www.gdansk.pzm.pl.

Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie kopii formularza rejestracyjnego na adres biura ZO PZM w Gdańsku: zarzad-okregowy.gdansk@pzm.pl. Oryginał należy przekazać do biura rajdu. Termin nadsyłania zgłoszeń mija 23 sierpnia 2013 r.

Czytaj:

formularz zgłoszeniowy

regulamin

harmonogram

Tagi: ORA, NRA, zaproszenie, sport