Adw. Kazimierz Skalimowski dziekanem izby białostockiej

21 września br. odbyło się Zgromadzenie Izby Białostockiej, podczas którego adwokaci zdecydowali się po raz drugi powierzyć funkcję szefa izby adw. Kazimierzowi Skalimowskiemu.

Podczas zgromadzenia wybrano również członków Okręgowej Rady Adwokackiej, Komisji Rewizyjnej i Sądu Dyscyplinarnego.

Poniżej przedstawiamy pozostałe wyniki wyborów.

Członkowie Okręgowej Rady Adwokackiej w Białymstoku: 1. adw. Wojciech BASZKIEWICZ


 2. adw. Violetta Edyta CYLWIK


 3. adw. Remigiusz FABIAŃSKI


 4. adw. Jowita Natalia GROCHOWSKA


 5. adw. Leon KARACZUN


 6. adw. Tadeusz KOŁODKO


 7. adw. Agnieszka KRAKÓWKA – GÓRSKA


 8. adw. Janusz KRAMER


 9. adw. Mariusz TRUSZKOWSKI


 10. adw. dr Agnieszka ZEMKE – GÓRECKA
Zastępcy Członków ORA: 1. adw. Michał Kamil KORSAK


 2. adw. Miłosz SADOWSKI


 3. adw. Anna GIENIUSZ – KŁUBOWICZ
Prezes Sądu Dyscyplinarnego – adw. Jan OKSENTOWICZ

Członkowie Sądu Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Białymstoku: 1. adw. Łukasz BUDŹKO


 2. adw. Izabela DANISZEWSKA - STELMASZYŃSKA


 3. adw. Urszula DUBIENIECKA – KISZŁO


 4. adw. Marta FIRFA


 5. adw. Piotr IWANIUK


 6. adw. Juliusz KOŁODKO


 7. adw. Piotr KOSIOR


 8. adw. Jacek KOZIOŁ


 9. adw. Tadeusz MISARKO


 10. adw. Andrzej OSTAPKOWICZ


 11. adw. Bartosz PARFIENIUK


 12. adw. Katarzyna RYBACZEK


 13. adw. Ewelina STRZYŻEWSKA - RACEWICZ


 14. adw. Tomasz TRUSZKOWSKI


 15. adw. Łukasz TWAROWSKI


 16. adw. Irena ZDASIUK
Zastępcy Członków Sądu: 1. adw. Jarosław MURASZKOWSKI


 2. adw. Adam RAMOTOWSKI
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – adw. Witold POWICHROWSKI

Członkowie Komisji Rewizyjnej: 1. adw. Józef BUĆWIŃSKI


 2. adw. Ryszard KOZIARA


 3. adw. Marek SZODA


 4. adw. Bartosz WOJDA
Zastępca Członków Komisji: • adw. Wincenty WYBRANOWSKI                         
DELEGACI NA KRAJOWY ZJAZD ADWOKATURY: 1. adw. Violetta Edyta CYLWIK


 2. adw. Remigiusz FABIAŃSKI


 3. adw. Leon KARACZUN


 4. adw. Ewa Józefa KRASOWSKA


 5. adw. Jan OKSENTOWICZ


 6. adw. Kazimierz SKALIMOWSKI


 7. adw. dr Agnieszka ZEMKE - GÓRECKA
Panu Dziekanowi oraz wszystkim nowo wybranym do władz izby serdecznie gratulujemy.

Tagi: ORA