Szkolenie z medycyny sądowej

11 października 2013 r. w Krakowie odbędzie się szkolenie zawodowe poświęcone problematyce z zakresu medycyny sądowej i opiniowania pod kątem przydatności dla praktyki adwokackiej.

Szkolenie odbędzie się w Auli Polskiej Akademii Umiejętności przy ul. Sławkowskiej 17. Będzie to kolejne spotkanie, którego organizatorem jest Komisja Doskonalenia Zawodowego przy Naczelnej Radzie Adwokackiej.

Jednym z podstawowych celów tego przedsięwzięcia jest doskonalenie zawodowe przedstawicieli Adwokatury, którzy oprócz prowadzenia praktyki zawodowej zajmują się także szkoleniem adwokatów lub aplikantów adwokackich lub też przygotowują się do pełnienia takich zadań. W szkoleniu powinni wziąć udział adwokaci – przedstawiciele wszystkich izb adwokackich, przy czym inaczej jak w przypadku poprzednich szkoleń organizowanych przez NRA, zrezygnowano z ustalania limitu uczestników reprezentujących poszczególne izby.

Program szkolenia obejmuje następujące wykłady: „Współczesne aspekty toksykologii sądowo-lekarskiej ze szczególnym uwzględnieniem związków psychoaktywnych i narkotyków” prof. hab. Małgorzaty Kłys, „Obrażenia ciała – rodzaje, mechanizmy, identyfikacja narzędzi” dr. hab. Tomasza Konopki, „Elementy psychiatrii sądowej” dr. Filipa Bolechały oraz „Zastosowanie metod obrazowania w pośmiertnych badaniach medyczno-sądowych (‘wirtopsja’, angiografia)” dr. Artura Moskały.

Zgłoszenia należy dokonywać za pośrednictwem dziekana właściwej rady adwokackiej, który przesyła listę uczestników z danej izby w terminie do 30 września br. W przypadku wolnych miejsc (o ile zgłoszenia od dziekanów nie wyczerpią limitu 200 osób) zgłoszenia mogą być kierowane bezpośrednio przez zainteresowanych do biura NRA pocztą elektroniczną (na adres info@nra.pl) z podaniem tematu „Szkolenie w Krakowie – 11.10.2013 r.” oraz danych kontaktowych (imię nazwisko, numer telefonu komórkowego) w terminie od 1 do 4 października.

Uczestnictwo w szkoleniu upoważniać będzie do uzyskania 6 punktów przewidzianych w uchwale o doskonaleniu zawodowym adwokatów.

Czytaj: list przewodniczącego Komisji Doskonalenia Zawodowego NRA do dziekanów