Ubezpieczenia ochrony prawnej w systemie pomocy prawnej w Polsce

27 września 2013 roku Polska Izba Ubezpieczeń zaprosiła przedstawicieli świata nauki, prawa oraz reprezentantów firm ubezpieczeniowych do dyskusji nad metodami spopularyzowania ubezpieczeń ochrony prawnej w Polsce.Gościem specjalnym seminarium był Olgierd Dziekoński, sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP. Paneliści zaprezentowali dotychczasowe doświadczenia swoich środowisk zawodowych związane z wdrożeniem ubezpieczenia ochrony prawnej. Zwrócili uwagę na praktyczne problemy związane ze świadomym korzystaniem z ochrony prawnej przez beneficjentów ubezpieczenia. Adwokaturę reprezentowała adw. Kalina Kluza Cygan, a z ramienia Krajowej Rady Radców Prawnych głos zabierał r.pr. Włodzimierz Chróścik.

W dyskurs z przedstawicielami zawodów prawniczych weszli przedstawiciele firm ubezpieczeniowych: mec. Jakub Nawracała (Concordia Ubezpieczenia) i mec. Piotr Skorupa (DAS Towarzystwo Ubezpieczeń Ochrony Prawnej SA), którzy mówili o ubezpieczeniu jako jednej z możliwych form standaryzacji usług prawnych.

Paneliści i uczestnicy seminarium dyskutowali na temat barier i możliwości ubezpieczeń ochrony prawnej na styku rynku produktów ubezpieczeniowych oraz rynku usług prawnych. Znaczący wkład w przedmiot dyskusji zaproszonych gości wniosły wyniki badań socjologicznych rynku usług prawnych w Polsce zilustrowane przez dr. Jana Winczorka z Katedry Socjologii i Prawa WPiA Uniwersytetu Warszawskiego.

Zarówno goście jak i uczestnicy seminarium pozostali zgodni co do potrzeby zintensyfikowania interdyscyplinarnej współpracy pomiędzy ubezpieczycielami i korporacjami prawniczymi, zdeterminowanej na podniesienie poziomu świadomości ubezpieczonych w zakresie możliwości jakie stwarza ubezpieczenie ochrony prawnej.

Tagi: ubezpieczenia, konferencja