Czy w Polsce mamy dobre prawo pracy?

Znalezienie odpowiedzi na to pytanie będzie celem Polskiego Kongresu Prawa Pracy 2013, który odbędzie się 26 listopada br.

Uczestnicy kongresu przeanalizują zagadnienia dotyczące kondycji polskiego rynku pracy – czy przepisy o elastycznym czasie pracy są rzeczywiście korzystne? Czy każdy obywatel ma równe szanse zatrudnienia? Jak promować bezpieczne warunki pracy? Jak walczyć ze zjawiskiem dyskryminacji i mobbingu pracowników?

Polski Kongres Pracy będzie platformą do dyskusji na te i wiele innych tematów, które dotyczą zarówno pracodawców jak i pracowników.

Organizatorem jest fundacja Instytut Allerhanda. Naczelna Rada Adwokacka objęła wydarzenie honorowym patronatem.

Więcej informacji dostępnych jest pod adresem http://www.kongresy.allerhand.pl/kongresy/polski-kongres-prawa-pracy/