Resort finansów o rozliczaniu „urzędówek”

Kwalifikacja do źródła przychodów w podatku dochodowym od osób fizycznych wynagrodzenia z tytułu kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielanej przez pełnomocnika ustanowionego z urzędu jest zależna od formy prawnej wykonywania przez niego zawodu adwokata – wynika z interpretacji podatkowej ministerstwa finansów dotyczącej klasyfikacji wynagrodzenia za tzw. „urzędówki”.

Ministerstwo finansów przedstawia w dokumencie procedurę ustanawiania pełnomocnika lub w procesie karnym – wyznaczania obrońcy. Przywołuje fakt rozbieżnych stanowisk sądów administracyjnych w zakresie odpowiedniego kwalifikowania źródła wynagrodzenia otrzymywanego przez pełnomocników ustanowionych z urzędu – do przychodów z działalności wykonywanej osobiście czy z działalności gospodarczej.

Autorzy interpretacji powołują się w tej kwestii na uchwałę Naczelnego Sądu Administracyjnego z 21 października 2013 r. Sędziowie Izby Finansowej NSA uznali, że gdy pomocy udziela osoba prowadzącą własną działalność gospodarczą, wynagrodzenie należy kwalifikować do przychodów tej działalności. W sytuacji gdy pełnomocnik działa w ramach innych form pracy, wynagrodzenie będzie przychodem z działalności wykonywanej osobiście.

Czytaj:

interpretacja

Kto jest płatnikiem w sprawach z urzędu?

Tagi: ministerstwo, sąd