NRA alarmuje w sprawie ograniczania obrońcom dostępu do akt

Komisja Praw Człowieka przy Naczelnej Radzie Adwokackiej zwróciła się do Prokuratora Generalnego z prośbą o podjęcie działań mających na celu rozwiązanie problemu z ograniczaniem dostępu do akt sprawy obrońców procesowych i podejrzanych w postępowaniach przygotowawczych.

W ten sposób komisja poparła apel Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, która zwracała uwagę, że w wielu prokuraturach rejonowych, okręgowych i apelacyjnych odmawia się dostępu do akt postępowania na podstawie art. 156 § 5a kpk. Adwokaci podkreślają, że Konwencja o ochronie praw człowieka zapewnia każdemu obywatelowi prawo do obrońcy oraz posiadanie odpowiedniego czasu i możliwości do przygotowania się do jej realizacji. Odmowa dostępu do akt postępowania często wręcz uniemożliwia wypełniania obowiązków zawodowych obrońców.

W liście do Andrzeja Seremeta adwokaci zwracają też uwagę na przypadki odmowy udostępniania akt obrońcom również w postępowaniach przygotowawczych, w których został wydany europejski nakaz aresztowania. Ponadto w piśmie wskazano na możliwość składania zażalenia do prokuratora bezpośrednio przełożonego. – Sytuacja ta, z uwagi na podległość służbową prokuratorów, stwarzać będzie zawsze wątpliwości co do rozpatrywania takiego zażalenia bez zachowania atrybutów niezależności. – czytamy. Zdaniem adwokatów kompetencje te należałoby przekazać niezależnemu organowi jakim jest sąd.

Czytaj pismo

Czytaj pismo HFPCz