Różne aspekty tajemnicy w postępowaniu karnym

Tajemnicy w postępowaniu karnym poświęcone będzie kolokwium naukowe, organizowane przez pomorską izbę adwokacką we współpracy z gdańskim Sądem Apelacyjnym i Prokuraturą Apelacyjną. 

W programie przewidziano prelekcje: adw. prof. dr. hab. Jarosława Warylewskiego na temat odpowiedzialności karnej za naruszenie tajemnicy służbowej, sędziego dr. Igora Zgolińskiego (SSR w Bydgoszczy) który omówi kwestię tajemnicy adwokackiej na kanwie tzw. "sprawy szczecińskiej”, prok. Zbigniewa Niemczyka, zastępcy prokuratura apelacyjnego w Gdańsku, który będzie referował problematykę niejawności czynności operacyjno-rozpoznawczych w kontekście wykorzystania ich rezultatów w procesie karnym. Prokurator dr Michał Węglowski z Prokuratury Apelacyjnej w Gdańsku przedstawi zagadnienie tajemnicy dziennikarskiej w postępowaniu karnym, z kolei przedstawiciele ABW i CBA przybliżą postępowanie dowodowe z perspektywy tajemnicy czynności operacyjnych.

Spotkanie odbędzie się 15 lutego 2014 r. w godzinach 9.00-14.00, na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, w Audytorium A. Wstęp wolny.

Za udział w kolokwium będzie można uzyskać 6 punktów z tytułu podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

czytaj zaproszenie

 

Tagi: zaproszenie, konferencja