Min. Biernacki zapoznał się z uwagami adwokatów o systemie doręczeń

Adw. Andrzej Zwara, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, przekazał Markowi Biernackiemu, ministrowi sprawiedliwości, memorandum dotyczące problemów z doręczaniem korespondencji pocztowej z sądów i prokuratur.

Podczas spotkania, które odbyło się 12 lutego 2014 r., prezes NRA wskazał, że największe problemy z jakimi spotykają się adwokaci to brak systematycznego doręczania poczty, godziny w jakich doręczana jest korespondencja, kwestie związane z awizowaniem przesyłek (wielokrotne próby doręczenia korespondencji, która winna być awizowana po pierwszej nieudanej próbie doręczenia, próby doręczania listów osobom nieuprawnionym do ich odbioru oraz niedoręczanie drugiego awiza). Prezes wskazał też na problem wynikający z miejscami odbioru awizowanych przesyłek, które bardzo często są wyznaczone daleko od kancelarii, w punktach gdzie korespondencja nie jest przechowywana w sposób należyty. Zwrócono też uwagę na zasady udzielania pełnomocnictw pocztowych. Prezes Zwara postulował ułatwienie uzyskiwania formularzy i udzielania pełnomocnictw pocztowych do odbioru przesyłek awizowanych w każdej placówce pocztowej.

Minister Biernacki wysłuchał opinii z uwagą, poinformował że jest świadomy powagi sytuacji oraz że w najbliższym czasie poinformuje NRA o ustaleniach i wynikach przeprowadzonych kontroli.

Zobacz memorandum

Wczoraj w dodatku Rzeczpospolitej „Rzecz o prawie” ukazał się również felieton Nieostatni bój o normalność” adw. Rafała Dębowskiego, sekretarza NRA, „ poświęcony temu tematowi. Czytaj felieton

 

Tagi: NRA, ministerstwo