Adw. Marek Mikołajczyk Człowiekiem Roku In Gremio

Rada programowa szczecińskiego pisma In Gremio przyznała nagrodę Człowieka Roku In Gremio 2013 adw. Markowi Mikołajczykowi, członkowi Naczelnej Rady Adwokackiej, wieloletniemu dziekanowi ORA w Szczenicie. Rada doceniła wkład Pana Mecenasa w rozwój idei in gremio, w tym zaangażowanie w działania, które doprowadziły do powstania okręgu apelacyjnego w Szczecinie.

Rozmowę z tegorocznym laureatem przeczytamy w najnowszym In Gremio.

W numerze przeczytamy także o problemach z doręczaniem poczty sądowej po zmianie operatora pocztowego. Redakcja opublikowała uwagi jakie przedstawił samorząd adwokacki oraz wyciągi z raportów wszystkich szczecińskich i zamiejscowych sądów, podległych Sądowi Apelacyjnemu w Szczecinie.

W styczniowo-lutowym In Gremio opublikowano również relację z Krajowego Zjazdu Adwokatury oraz Krajowego Zjazdu Radców Prawnych. O planach na najbliższe trzy lata pisze adw. Andrzej Zwara, wybrany podczas Zjazdu Adwokatury po raz drugi na funkcję prezesa NRA. Z kolei adw. dr Zbigniew Barwina pisze na temat tajemnicy adwokackiej w kontekście orzeczenia Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 29 października 2013 r.

Ponadto przeczytamy relację ze szczecińskiego Testu Historii, którego laureatem został adw. Włodzimierz Łyczywek, dziekan ORA w Szczecinie oraz oświadczenie dziekanów szczecińskich ORA i OIRP dotyczące zorganizowania przez galerię handlową akcji udzielania porad prawnych.

Zachęcamy do lektury.

Tagi: publikacja