DOSKONALENIE ZAWODOWE

Doskonalenie zawodowe adwokatów

do pobrania:

Czytaj informacje dotyczące doskonalenia zawodowego:

Opracowanie podsumowujące działalność Komisji Edukacji Prawnej Naczelnej Rady Adwokackiej oraz programy edukacyjne realizowane przez poszczególne izby adwokackie.  (pobierz dokument w formacie pdf)

"Mowa bez nienawiści" - konferencja we Wrocławiu 16 listopada

XX Ogólnopolska Konferencja Podatkowa 5-6 listopada 2019


Pilotażowe szkolenie dla adwokatów dot. wyceny usług i negocjacji 8 października 2019

III Konferencja Edukacyjna 4-5 października br. w Bydgoszczy

Ochrona środowiska. Prawo a rzeczywistość - konferencja 5 października w Krakowie

Konferencja naukowa "Prawo gospodarcze" 7 listopada 2019 w Gdyni

Trewir: Kurs ERA dot. prawa ubezpieczeń społecznych UE 9-13 września 2019 r.

Akademia Prawa Europejskiego (ERA) zaprasza na konferencję pt. „Sztuczna inteligencja (AI) i prawa człowieka – wyzwania prawne”, która odbędzie się w Brukseli 15-16 kwietnia 2019 roku

Zaproszenie na kurs o przeciwdziałaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej 8 grudnia 2018-31 marca 2019

Izba krakowska zaprasza na wykład prof. Gadacza 11 października

Praktyki dla prawników w Niemczech kwiecień-czerwiec 2019

Konferencja o błędach medycznych 26 października 2018 w Katowicach

Ostatnie wolne miejsca na szkoleniu na mediatorów 12-14 października 2018

Szkolenie nt. przemocy wobec osób LGBT we wrześniu - zaproszenie

Konferencja „Zawód zaufania publicznego przeszłość, teraźniejszość, przyszłość”

Zaproszenie na II Konferencję Edukacyjną

Zaproszenie na konferencję nt. alternatywnych sposobów rozwiązywania sporów

Szkolenia z mediacji rodzinnych 8-14 lipca 2018 w Krakowie

Wolne zawody prawnicze - konferencja we Wrocławiu

Sympozjum nt. RODO 11-13 maja w Augustowie

Nagranie konferencji RODO bezpłatnie na platformie iDeA

Europejskie prawo karne - konferencja 24-25 maja

Innovative Legal Services Forum 2018 - 17 maja w Pradze

Seminarium dotyczące umów międzynarodowych UIA w Poznaniu

Ruszyła rejestracja na VII Zjazd Cywilistów w Krakowie

Letnie programy dla absolwentów prawa na Uniwersytecie Kalifornijskim

Publikacja: Przestępstwa drogowe - metodyka pracy adwokata i radcy prawnego

Zaproszenie do praktyk-stażu w niemieckich kancelariach w 2018

Studia potwierdzające zawodowe kwalifikacje w USA - zapisy do 15 grudnia 2017

Kalendarium wydarzeń UIA na rok 2018

Izba warszawska zaprasza na wykłady sir Bernarda Rix

Szkolenie z prawa autorskiego odbędzie się 14 listopada w Bydgoszczy

Szkolenia nt. dostępu do obrońcy dla nieletnich

Spotkanie adwokatów zaangażowanych w akcję "Pomoc frankowiczom"

Kurs certyfikacyjny dla prawników planujących pracować w zawodzie w Niemczech

VI Zawodowe Szkolenie na mediatorów w październiku

Jesienne konferencje UIA (zapowiedź)

Międzynarodowy konkurs dla prawników w zakresie ochrony praw człowieka (termin do 3 listopada 2017)

UIA: konferencja nt. odszkodowań za błędy medyczne

Szkolenia nt. nowego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 

IV Polsko–Ukraińskie Szkolenie Adwokatów 1-8 lipca w Kijowie

Dziecko w prawie rodzinnym - zaproszenie na konferencję

Czerwcowe konferencje Unii Adwokatur w Nowym Jorku i Bilbao

Seminarium nt. kary smierci 28-29 kwietnia w Algierii

Akademia Nowoczesnego Adwokata w izbie łódzkiej

Seminarium w Barcelonie dt. transakcji na rynku nieruchomości 4-5 maja

Syrakuzy: szkolenie nt. Prawo do obrony przed sądami międzynarodowymi

Prawo w wielkim sporcie – wykład mec. P. Goodmana 27 marca w Warszawie

Seminarium dotyczące odpowiedzialności kadry menadżerskiej odbędzie się 7-8 kwietnia 2017 roku w Zurychu

Szkolenie z mediacji karnych i w postępowaniu dyscyplinarnym 24 marca

Konferencja szkoleniowa nt. zmian w postępowaniu cywilnym i karnym w Kazimierzu Dolnym

UIA: szkolenia z prawa rodzinnego 27-28 marca w Londynie

Katowice: szkolenia dla adwokatów nt. zmian w kodeksie cywilnym

IDea: wykład "Ochrona danych osobowych w kancelariach adwokackich"

Warszawa: duże zainteresowanie konferencją nt. prawa pracy

Informacja Rzecznika Dyscyplinarnego Adwokatury ws obowiązku doskonalenia zawodowego

Staż dla prawników w Niemczech 2017 r.

Prawo medyczne a praktyka wymiaru sprawiedliwości 18 lutego

Szkolenie nt. "Europejskie prawo antydyskryminacyjne w praktyce"

IV Polsko–Ukraińskie Szkolenie Adwokatów w lutym 2017 r. w Kijowie

Kurs certyfikacyjny dla prawników chcących pracować w Niemczech

Warsztaty z Ubezpieczeń Ochrony Prawnej 14 grudnia 

Szkolenie online z zakresu danych osobowych i prywatności HELP ORA w Białymstoku zaprasza na szkolenie zawodowe w Giżycku Szkolenia zawodowe izby wałbrzyskiej

II edycja Studiów Podyplomowych "Nowy model postępowania karnego"

SGH zaprasza na Studia Podyplomowe Akademia Spółek

Konkurowanie jakością - konferencja dla adwokatów i mediatorów

Adwokackie szkolenie zawodowe w Międzyzdrojach 7-9 października

Trwają zapisy na 54. Międzynarodowy Kongres Młodych Prawników w Monachium

Ministerstwo Rozwoju zaprasza na dyskusje o prostej spółce akcyjnej

Pomoc dzieciom-ofiarom przestępstw. Konferencja w październiku

Do 31 lipca trwają zapisy na Kongres UIA w Budapeszcie

Podyplomowe studia "Akademia energetyki"

VII edycja Podyplomowego Studium Prawa Konkurencji

Nabór na studia podyplomowe "Legislacja w praktyce"

Adwokaci i aplikanci z bydgoskiej izby szkolili się w Sobieszewie

Konferencja "Arbitraż - wyzwania i szanse" 11 maja w Warszawie

Adwokackie szkolenia za zakresu znowelizowanego Kpk

Szkolenie nt. prawnych aspektów cyberprzestępczości w czerwcu w Krakowie 

Rajd „Borownica 2016” i szkolenie zawodowe już 26 maja 

Szkolenie zawodowe w Karpaczu - 12-15 maja

Izba wrocławska zaprasza na szkolenie w kwietniu 

Szkolenie z europejskiego prawa procesowego

Zaproszenie na staż prawników w Niemczech

Polsko-ukraińskie szkolenie adwokatów w Kijowie i Odessie

Staż dla prawników w Niemczech

Polska-Ukraina: poznajmy pracę naszych kancelarii

Angielscy prawnicy poprowadzili szkolenia w Warszawie

Komunikat serwisu IDeA

Nowy wykład IDEI

Serwis IDeA na Facebooku

Nowy wykład w programie IDeA

Staż w Paryskiej Izbie Adwokackiej

Relacja ze szkolenia nt. roli obrońcy i pełnomocnika w nowym modelu procesu karnego

Zagadnienia dotyczące przemocy seksualnej tematem szkoleń izby radomskiej

Szkolenie zawodowe w sercu Karkonoszy

Nowy program studiów „Akademia spółek”

Zaproszenie na konferencję: „Adwokatura w obliczu specjalizacji zawodowej”

Nowe wykłady w serwisie IDEA

Międzynarodowa konferencja o edukacji prawniczej

Przegląd orzecznictwa i zmian w przepisach

Brytyjscy adwokaci będą szkolić z przygotowania się  do procesu

Anatomia kancelarii – zaproszenie na szkolenie

Spory korporacyjne a mediacja i arbitraż – kongres

„IDeA” – doskonalenie zawodowe przez Internet

Szkolenie zawodowe dla adwokatów i aplikantów

O zmianach w procedurze karnej na konferencji ZPP

UIA organizuje w Warszawie seminarium z prawa konkurencji

Różne aspekty tajemnicy w postępowaniu karnym

Spotkanie integracyjno-szkoleniowe w Świeradowie Zdroju

Szkolenie z medycyny sądowej – 11 października 2013 r. w Krakowie

Warszawa gospodarzem Europejskiego Forum Pro Bono

Prawa dziecka prawami człowieka

Kongres prawa budowlanego i nieruchomości

Szkolenia europejskich prawników

Polski Kongres Prawa Podatkowego

Spotkanie integracyjno-szkoleniowe izby wrocławskiej

Polski Kongres Prawa Farmaceutycznego i Ochrony Zdrowia

Szkolenia z postępowania kasacyjnego w sprawach karnych

Szkolenie adwokackie w Portugalii

Polski Kongres Fuzji i Przejęć

Staż dla adwokatów w Bonn

Szkolenia zawodowe w Pradze

Już w styczniu Kongres Prawa Zamówień Publicznych i Inwestycji Infrastrukturalnych

Adwokat w demokratycznym państwie prawa – relacja z konferencji

Szkolenie dla adwokatów izby katowickiej

O prawie własnościowym na Forum Cywilistycznym

Komisja Praw Człowieka o granicach wolności słowa

Adwokatura a aktualny model procedur sądowych

Różne aspekty praktyki adwokackiej

Kongres Prawa Upadłościowego i Naprawczego

Doskonalenie zawodowe z prawa Unii Europejskiej

Instytut Allerhanda o finansach i energetyce

Czy w Polsce powszechny jest dostęp do pomocy prawnej?

Szkolenia dla prawników

Doskonalenie zawodowe z postępowania administracyjnego

Szkolenia z postępowania administracyjnego