„Adwokaturę stanowi ogół adwokatów i aplikantów adwokackich.”

artykuł 2 Ustawy Prawo o adwokaturze.

Aplikację adwokacką może odbywać osoba, która ukończyła wyższe studia prawnicze w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskała tytuł magistra, bądź ukończyła studia prawnicze za granicą uznane w RP. Aby rozpocząć aplikację należy uzyskać pozytywny wynik z państwowego egzaminu, który organizuje Ministerstwo Sprawiedliwości.

Aplikacja rozpoczyna się 1 stycznia każdego roku i trwa trzy lata. Każdy aplikant odbywa ją pod kierunkiem patrona.

Po sześciu miesiącach aplikacji aplikant może zastępować adwokata przed sądami, organami ścigania, organami państwowymi, samorządowymi i innymi instytucjami, z wyjątkiem Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz Trybunału Konstytucyjnego i Trybunału Stanu.

Aplikacja kończy się egzaminem zawodowym przygotowywanym przez Ministerstwo Sprawiedliwości.

Obecnie do zawodu adwokata przygotowuje się 4189 aplikantów (stan na grudzień 2017 r.)

Do pobrania:

Zachęcamy do lektury czasopisma dla aplikantów "Młoda Palestra".


 


Czytaj informacje dotyczące aplikacji adwokackiej: