Zawiła sytuacja aplikanta po ukończeniu aplikacji

02.04.2012

Od kilku lat trwa dyskusja czy aplikant po zakończeniu szkoleń aplikanckich ma prawo zastępować adwokata przed sądem. Ministerstwo Sprawiedliwości uważa, że nie może.

Taką interpretację otrzymała Krajowa Rada Radców Prawnych z Ministerstwa Sprawiedliwości. Według ministerstwa możliwość zastępowania radcy prawnego, czy - analogicznie - adwokata, przez aplikanta jest związana z posiadaniem statusu aplikanta, a osoba, która ukończyła aplikację i uzyskała zaświadczenie o jej odbyciu, traci ten status. „Instytucja zastępstwa radcy prawnego przez aplikanta radcowskiego jest elementem składającym się na przygotowanie do należytego i samodzielnego wykonywania zawodu radcy prawnego, a co za tym idzie stanowi ważny element procesu kształcenia. Wraz z utratą statusu aplikanta odpada zatem podstawowy cel instytucji zastępstwa, jakim jest praktyczne doskonalenie umiejętności zawodowych i przygotowanie aplikanta radcowskiego do wykonywania zawodu radcy prawnego” – argumentuje resort sprawiedliwości.

Co prawda ministerstwo zwraca uwagę na brak jednolitego stanowiska w orzecznictwie sądów, powołując się na postanowienie w sprawie z dnia 10 listopada 2010, II AKzw 959/10 Sądu Apelacyjnego w Lublinie oraz na stanowisko WSA w Warszawie w sprawach VIII SA/WA 590/11 z dnia 7 września 2011 r. i VI SA/Wa 1204/11 z dnia 11 października 2011. Sąd w Lublinie stwierdza, że utrata statusu aplikanta następuje z mocy prawa na skutek upływu terminu z którym aplikacja zostaje zakończona, zaś WSA uważa, że dla utraty statusu aplikanta kluczowe byłoby skreślenie z listy aplikantów, do którego jednak brak podstaw jedynie z powodu ukończenia aplikacji i otrzymania stosownego zaświadczenia o jej odbyciu. Ministerstwo niemniej przychyla się do stanowiska o utracie statusu aplikanta i rozwiązanie widzi tylko w zmianach legislacyjnych.

Taki projekt zamian ministerstwo proponuje w projekcie ustawy o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów. Projekt zakłada, że aplikant adwokacki po otrzymaniu zaświadczenia o odbyciu aplikacji będzie mógł zastępować adwokata jeszcze przez 6 miesięcy. Zastrzeżono jednak, że przywilej taki będą mieć jedynie osoby, które zdały egzamin adwokacki.

Przypomnijmy, że kilka tygodni temu opinię na ten temat łamach portalu e-mida.pl wyraził również adw. Rafał Dębowski, członek NRA i przewodniczący komisji Komunikacji Społecznej NRA. Tłumaczy On, że żadne przepisy nie dają podstaw do uznania, że z chwilą zakończenia szkoleń, aplikant może zostać skreślony z listy aplikantów, więc nadal posiada status aplikanta, mimo, że zakończył szkolenia. - Skoro w obrocie prawnym pozostaje, mająca charakter decyzji administracyjnej, uchwała okręgowej rady adwokackiej o wpisaniu danej osoby na listę aplikantów, to adresat tej decyzji, jako członek adwokatury, ma wszelkie prawa i obowiązki z niej wynikające. Posiada więc status aplikanta adwokackiego, mimo, że ukończył trzyletnie szkolenie organizowane przez radę. - wyjaśnia.

czytaj pismo Ministerstwa Sprawiedliwości

Tagi: ministerstwo, aplikacja

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email