Wyższy Sąd Dyscyplinarny

11.09.2011


Adwokaci i aplikanci adwokaccy podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej za postępowanie sprzeczne z prawem, zasadami etyki lub godności zawodu bądź za naruszenie swych obowiązków zawodowych, a adwokaci również za niespienienie obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia(…)
Art. 80 Prawa o adwokaturze.
Wyższy Sąd Dyscyplinarny:

 • adw. Jacek Ziobrowski, Prezes • adw. Radosław Baszuk, Wiceprezes

 • adw. Jan Ciećwierz, WiceprezesSędziowie:

 • adw. Andrzej Bryłka

 • adw. Anna Bogucka-Skowrońska

 • adw. Ewa Czarnynoga

 • adw. Andrzej Dąbrowski

 • adw. Krzysztof Degener

 • adw. Wojciech Dereziński

 • adw. Zbigniew Drzewiecki

 • adw. Mirosław Eulenfeld

 • adw. Marek Forystek

 • adw. Lech Gąsecki

 • adw. Stefan Jacyno

 • adw. Stanisław Jaźwiecki

 • adw. Jerzy Michalewski

 • adw. Zygmunt Olchowicz

 • adw. Marcin Radwan-Rohrenschef

 • adw. Zuzanna Rudzińska

 • adw. Przemysław Stęchły

 • adw. Anna Ślęzak

 • adw. Janusz Tomczak

 • adw. Małgorzata Tyszka-Hebda

 • adw. Jakub Wende


Zastępcy sędziów:

 • adw. Konrad Kulpa

 • adw. Natalia Ołowska-Zalewska

 • adw. Andrzej Zielonacki


 

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email