Wyższa Komisja Rewizyjna

11.09.2011

Wyższa Komisja Rewizyjna wykonuje kontrolę finansowej i gospodarczej działalności Naczelnej Rady Adwokackiej oraz kontrolę wykonywania uchwał Krajowego Zjazdu Adwokatury.

Wyższa Komisja Rewizyjna składa się z przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego i czterech członków oraz dwóch zastępców członków.
Przewodniczący Wyższej Komisji Rewizyjnej informuje Naczelną Radę Adwokacką i jej Prezydium o wynikach przeprowadzonych kontroli oraz ma prawo uczestniczyć w posiedzeniach tych organów.
Wyższa Komisja Rewizyjna:

  • adw. Sławomir Ciemny, Przewodniczący


Członkowie:

  • adw. Jadwiga Banaszewska, Zastępca Przewodniczącego

  • adw. Anna Kotowska

  • adw. Janusz Olkiewicz

  • adw. Andrzej Woźniak

  • adw. Mirosław Wyciślak


Zastępcy Członków:

  • adw. Andrzej Kosik

  • adw. Janusz SatoraShare on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email