Wyjątkowy jubileusz adwokata Władysława Pałki

11.06.2012

6 czerwca katowicki adwokat Władysław Pałka obchodził wyjątkowe święto - tego dnia skończył 100 lat.

Życzenia urodzinowe złożyli jubilatowi adw. Roman Kusz, dziekan ORA w Katowicach, adw. Stefan Skrzypczak, członek katowickiej ORA oraz Janusz Niemczewicz, sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku

Wspomnieniom z życia Jubilata nie było końca. Jednym z gości był dr Robert Zapart, który pięknie opowiadał o zasługach adwokata Władysława Pałki w latach wojny i bezpośrednio po jej zakończeniu. Wskazał na jego działalność w wywiadzie Armii Krajowej oraz w Zrzeszeniu Wolność i Niezawisłość.

Dostojny jubilat z wielką radością przywitał sędziego Janusza Niemcewicza. Okazało się, że to on w latach 70 przekonał przyszłego sędziego Trybunału Konstytucyjnego do zawodu adwokata. Janusz Niemcewicz opowiadał zebranym jak bardzo szanowano adwokata Władysława Pałkę gdy wykonywał zawód i z jakim uznaniem odnoszono się do jego cywilistycznej wiedzy.

Szanownemu Jubilatowi życzymy kolejnych 100 lat! 

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email