Wspomnienie o prof. Andrzeju Marku

17.02.2012

13 lutego 2012 r. zmarł prof. dr hab. Andrzej Marek – wybitny karnista i kryminolog, autor kilkudziesięciu podręczników, monografii, komentarzy, setek artykułów, referatów naukowych, szeregu recenzji, opinii i ekspertyz.

Jako świetny specjalista w zakresie szeroko pojętego prawa karnego, przez szereg lat był niezastąpionym członkiem Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego przy Ministrze Sprawiedliwości, Nadzwyczajnej Komisji ds. Zmian w Kodyfikacjach Sejmu RP, a także Biura Studiów i Analiz Kancelarii Sejmu.

Za zasługi na polu naukowym został uhonorowany szeregiem odznaczeń, w tym Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi oraz Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

W pamięci pokoleń studentów prof. Andrzej Marek zapisał się jako wspaniały pedagog i mentor, z uśmiechem powtarzający z katedry onieśmielonym nieco adeptom prawa, rozpoczynającym kurs prawa karnego, że „dobry prawnik ma głowę w kodeksie, a nie kodeks w głowie".

Pełniąc funkcje prodziekana, dziekana, dyrektora Instytutu Prawa Karnego i Kryminologii, a później kierownika Katedry Prawa Karnego i Kryminologii zachował doskonały kontakt ze studentami, dla których drzwi jego gabinetu były zawsze otwarte.

Prof. Marek, przy swym przenikliwym umyśle i ponadprzeciętnej inteligencji, był jednocześnie osobą niezwykle serdeczną i dobroduszną. Taki też pozostanie w naszej pamięci - zawsze uśmiechnięty i życzliwy, przechadzający się uniwersyteckimi korytarzami ze swoją nieodłączną fajką.

adw. Agnieszka Najberg-Idczak

Tagi: prawnik

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email