W obronie praw kobiet

15.03.2012

Komisja Praw Człowieka przy Naczelnej Radzie Adwokackiej zaprasza na bloki dyskusyjne organizowane przez Centrum Praw Kobiet i Ambasadę Amerykańską.

Spotkanie z Rebeccą Henry, amerykańską adwokatką, odbędzie się  20 marca o godz. 17.30 w Centrum Praw Kobiet w Warszawie, przy ul. Pięknej 66a lok. 11. Tematem prelekcji i dyskusji będzie prawo i orzecznictwo amerykańskie dotyczące ochrony kobiet przed przemocą oraz standardy zawodowe adwokatów występujących w takich sprawach.

Na pytania o sposoby ochrony kobiet i dzieci zagrożonych zabójstwem lub ciężkim uszkodzeniem ciała w związku z przemocą w rodzinie odpowiedzą goście na seminarium „Więzi wysokiego ryzyka”, które będzie miało miejsce 21 marca o godz. 10.00 w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Warszawie, przy ul. Noakowskiego 6.

Potwierdzenie udziału  należy przesłać na adres: porady.prawne@cpk.org.pl w przypadku spotkania z Rebeccą Henry i na adres: sekretariat@cpk.org.pl w przypadku seminarium „Więzi wysokiego ryzyka”.

Czytaj: Zaproszenie na spotkanie z Rebeccą Henry

Czytaj: Zaproszenie na seminarium „Więzi wysokiego ryzyka”

Tagi: człowieka, zaproszenie, komisja

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email