Ukazał się podręcznik Historii Adwokatury

13.01.2012

Po raz pierwszy Naczelna Rada Adwokacka wydała książkę szczegółowo opisującą historię Adwokatury. Jej autorami są dr Adam Redzik i dr Tomasz J. Kotliński. Publikacja ma przede wszystkim służyć jako podręcznik dla aplikantów adwokackich, ale opracowanie będzie też cennym opisem dziejów palestry zarówno dla studentów prawa jak też doświadczonych adwokatów.

W publikacji przeczytamy o specyfice wykonywania zawodu adwokata na przestrzeni wieków - od starożytności  przez średniowiecze, po czasy nowożytne. Wiele uwagi autorzy poświęcają sytuacji adwokatów na przełomie XVIII i XIX wieku w Królestwie Polskim, Rosji, Galicji i Niemczech. W książce znajdziemy rozdziały opisujące aktywność adwokatów w życiu publicznym jak udział w I i II wojnie światowej, działalność parlamentarną, naukową i kulturalną. Szczegółowo omówiono również zmiany w regulacji ustroju Adwokatury w Polsce w XX wieku.  Znajdziemy też skondensowane informacje na temat kodeksu etyki adwokackiej czy przygotowania do zawodu na przełomie dziejów.

Podręcznik uwzględnia krótkie historie poszczególnych izb adwokackich, składy rad adwokackich i prezydium NRA. Znajdziemy w nim również życiorysy zasłużonych adwokatów. Książkę wzbogacają liczne fotografie, ikonografie, ryciny, miedzioryty i rysunki. Przedmowę do Historii Adwokatury napisał adw. Czesław Jaworski, redaktor naczelny Palestry.

Obok NRA wydawcą opracowania jest Ośrodek Badawczy Adwokatury im. Witolda Bayera i Redakcja „Palestry”.

Pierwsze wydanie przeznaczone jest dla aplikantów adwokackich rozpoczynających w styczniu szkolenia. Koszt podręcznika w wysokości  44,90 zł. pokryty będzie z funduszu szkoleniowego prowadzonego przez okręgowe rady adwokackie. Zamówienia zbiorowe wyłącznie od okręgowych rad adwokackich przyjmuje Redakcja „Palestry” (tel. 22 505 25 24 e-mail: redakcja@palestra.pl)

Ogólna dystrybucja książki będzie możliwa za kilka miesięcy. Będziemy o tym informować na portalu adwokatura.pl

 

Tagi: Palestra, aplikacja, samorząd

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email