Ubezpieczenia prawne

11.09.2011

Charakterystyka
Ubezpieczenie Ochrony Prawnej to ubezpieczenie chroniące przed ryzykiem prowadzenia sporów prawnych i ponoszeniem kosztów z nimi związanych.
Ubezpieczyciel za pomocą regularnych składek zbieranych od klientów gwarantuje
im refundację m.in. kosztów sądowych, kosztów usług adwokatów i radców prawnych, kosztów postępowania egzekucyjnego, poręczenia majątkowego czy też kosztów strony przeciwnej w razie przegrania procesu.
Spory klientów prowadzone są wyłącznie przez odpowiednie, specjalizujące się w danej dziedzinie podmioty, dysponujące odpowiednimi uprawnieniami, tj. adwokatów lub radców prawnych.
Ochrona ubezpieczeniowa dotyczy problemów prawnych wyszczególnionych w polisie. Polisa zakłada ubezpieczenie od konkretnych rodzajów spraw np. ochrona przy dochodzeniu odszkodowań cywilnoprawnych, ochrona w zakresie prawa karnego – obrona w postępowaniu karnym lub wykroczeniowym, czy też ochrona w zakresie prawa pracy.
Cele


  • Opłacenie składki na ubezpieczenie, dokonane przed wystąpieniem problemu prawnego może uchronić klientów przed wysokimi kosztami związanymi z prowadzeniem sporów prawnych w sądzie.

  • zwiększenie świadomości prawnej Polaków, zachęcenie do częstszego korzystania z usług prawników. Często do adwokata przychodzą ludzie, których kłopoty prawne są tak daleko posunięte, że nierzadko znajdują się oni już w sytuacji bez wyjścia. Promocja ubezpieczeń ochrony prawnej jest naszą propozycją na popularyzowanie zwyczaju korzystania z usług prawniczych.

  • zniesienie bariery w postaci kosztów oraz wytworzenie świadomości wśród Polaków, że koszty procesu nie muszą być czynnikiem hamującym wszczęcie postępowania sądowego.

  • wytworzenie przekonania, że obrona interesów prawnych wymaga korzystania z usług profesjonalistów jako gwarantów odpowiedniego wykonania świadczenia. Mając pakiet ubezpieczeń ochrony prawnej, klienci nauczyliby się pytania adwokata o każdą zawiłość prawną.

  • odpowiednia ochrona interesów prawnych klientów ubezpieczycieli oraz ułatwienie dostępu do specjalistów. Ograniczenie udziału w rynku podmiotów nieprofesjonalnych oraz oszustów podszywających się pod adwokatów.  Towarzystwa ubezpieczeniowe będą służyły swoim klientom pomocą w tym zakresie. Bardzo często klienci nie znają adwokatów i ich specjalizacji. Ubezpieczyciele, mając dostęp do Krajowego Rejestru Adwokatów i Aplikantów Adwokackich, będą mogli wskazać swoim klientom specjalistów z okolic ich zamieszkania.
Czytaj informacje dotyczące ubezpieczeń ochrony prawnej:

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email