Ubezpieczenia OC w roku 2013 bez zmian

21.12.2012

W roku 2013 obowiązywać będzie ta sama co w roku 2012 Umowa Generalna dotycząca ubezpieczeń OC, zawarta pomiędzy NRA a PZU S.A. i HDI Asekuracja S.A. działającymi w koasekuracji.

Wszyscy adwokaci, którzy chcą zachować dotychczasowe warunki umowy nie muszą składać nowej deklaracji, bowiem zostaną oni automatycznie objęci tą samą sumą gwarancyjną co w roku 2012.

Każdy adwokat, który chce zmienić wybrany wariant ubezpieczenia, uzupełnić ochronę o polisę NNW (następstw nieszczęśliwym wypadków) lub polisę chroniącą majątek kancelarii może to zrobić w każdym czasie, składając nową deklarację do właściwej Rady.

Również adwokaci rozpoczynający zawód są automatycznie objęci ubezpieczeniem w wariancie domyślnym. Mogą oni jednak w dowolnym czasie złożyć deklarację wyboru innego wariantu oraz opcji dodatkowych.

czytaj szczegóły warunków umowy:Tagi: ubezpieczenia

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email