Szkolenia w Budapeszcie

27.04.2012

Union Internationale des Avocats zaprasza na szkolenia w Budapeszcie pod hasłem „Handel w Europie i na świecie – aspekty materialne i proceduralne” (Trading in Europe and Internationally – Substantive and Procedural Aspekts), które odbędą się w dniach 14-15 czerwca 2012 r.

UIA jest organizatorem zaawansowanych szkoleń prowadzonych przez najlepszych ekspertów, których celem jest rozwijanie specjalistycznych umiejętności uczestników, przyczyniających się do wzrostu efektywności ich pracy, podczas wykonywania codziennych obowiązków zawodowych, jak również podczas realizowania projektów specjalnych.

W ramach programu na 2012 r., UIA organizuje szkolenia dedykowane zarówno młodym jak i doświadczonym prawnikom o zainteresowaniach w dziedzinie handlu międzynarodowego oraz jego aspektach materialnych i proceduralnych (procedury cywilne na świecie i w Europie, Europejskie prawo prywatne, sprzedaż towarów o zasięgu międzynarodowym).

Prezentacje będą prowadzone w języku angielskim.

Pytania oraz zgłoszenia należy kierować drogą elektroniczną: uiacentre@uianet.org; faxem: +33 1 44 88 55 77; lub pocztą: UIA, 25 rue du Jour – 75001 Paris, France.

Program i formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie internetowej organizatora: www.uianet.org.

Tagi: zaproszenie, szkolenia

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email