Szczątki adw. Stefana Korbońskiego zostaną sprowadzone do Warszawy

28.09.2012

1 października 2012 r. w krypcie w Panteonie Wielkich Polaków Świątyni Opatrzności Bożej zostaną złożone prochy śp. Stefana Korbońskiego oraz jego żony Zofii. W wydarzeniu udział weźmie Prezydent RP Bronisław Komorowski. W imieniu Naczelnej Rady Adwokackiej i ORA w Warszawie kwiaty złoży adw. Krzysztof Komorowski, członek Prezydium NRA. Uroczystościom będzie towarzyszył poczet sztandarowy Adwokatury Polskiej.

Przywiezione z USA trumny z prochami śp. Zofii i Stefana Korbońskich zostaną wystawione w Kaplicy Katyńskiej Katedry Polowej Wojska Polskiego w Warszawie 30 września br. o godz. 15.00. 1 października o godz. 11.00 odbędzie się msza święta koncelebrowana przez arcybiskupa metropolitę warszawskiego ks. kardynała Kazimierza Nycza we wsparciu arcybiskupa warszawsko-praskiego ks. Henryka Hosera SAC i biskupa polowego Wojska Polskiego ks .Józefa Guzdka. Po mszy świętej, kondukt, w asyście wojskowej, skieruje się do Świątyni Opatrzności Bożej. Na zakończenie uroczystości nastąpi oficjalne otwarcie wystawy poświęconej życiu i działalności Stefana Korbońskiego.

Stefan Korboński (1901–1989) zasłużył się Polsce jako adwokat, żołnierz i polityki. Jako ochotnik walczył w obronie Lwowa (1918 i 1919), wojnie polsko-bolszewickiej (1920), III Powstaniu Śląskim (1921).

Po ukończeniu prawa na Uniwersytecie Poznańskim i kilkuletniej praktyce w Prokuratorii Generalnej RP, w 1930 r. podjął praktykę adwokacką w Warszawie. Jego Kancelaria mieściła się przy Alei Róż 10. Jako adwokat  przygotowywał kontrakty na budowę siedziby angielskiego Towarzystwa Ubezpieczeń „Prudental” – najwyższego wówczas wieżowca w Polsce. Wybuch II Wojny Światowej dał jednak pierwszeństwo duchowi walki o wolność kraju na polu politycznym i na froncie. Do zawodu adwokata powrócił jednak w czasach powojennych. Został sędzią Sądu Dyscyplinarnego izby adwokackiej w Warszawie.

W okresie okupacji wstąpił do konspiracyjnego Politycznego Komitetu Porozumiewawczego. Był także szefem kierownictwa Walki Cywilnej Polskiego Państwa Podziemnego. Kierował Departamentem Spraw Wewnętrznych podczas Powstania Warszawskiego.

W marcu 1945 r. został mianowany Delegatem Rządu na Kraj. Funkcję tę sprawował do momentu aresztowania w czerwcu tr. przez funkcjonariuszy NKWD.

W styczniu 1947 r., z ramienia opozycyjnej partii PSL Stanisława Mikołajczyka został posłem na Sejm Ustawodawczy. Aby uniknąć aresztowania, jesienią 1947 r., wraz z żoną Zofią wyjechał z Polski. Pobyt na emigracji nie przeszkodził mu w prowadzeniu dalszej działalności politycznej. Kierował Polską Radą Jedności w USA i Zgromadzeniem Europejskich Narodów Ujarzmionych.

Za swoje zasługi był wielokrotnie odznaczany, m.in. Krzyżem Srebrnym Orderu Wojennego Virtuti Militari, Krzyżem Armii Krajowej oraz pośmiertnie w 2005 r. Orderem Orła Białego i odznaką Adwokatura Zasłużonym, przyznaną mu przez Naczelną Radę Adwokacką.

Czytaj: program uroczystości i zaproszenie

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email