Światowy Dzień Pamięci o Ofiarach Wypadków Drogowych

28.11.2012

Uroczystości związane ze świętem ofiar i poszkodowanych w wypadkach drogowych odbyły się w dniach 17-20 listopada 2012 r.

Jak co roku adw. Magdalena Fertak, wiceprzewodnicząca komisji ds. Wizerunku Zewnętrznego i Działań Pro Bono Naczelnej Rady Adwokackiej, pojechała do Zabawy w powiecie tarnowskim. To właśnie tam powstał pierwszy w Polsce i Europie pomnik Przejście, upamiętniający ofiary, a jednocześnie mający stanowić bramę do zaprojektowanego i powstającego w niedalekiej przyszłości Centrum Terapii Traumy Powypadkowej. To tam również przyjeżdżają rodziny przywożąc ze sobą krzyże, postawione po wypadku przy drogach, pozostawiając wpisy w Księdze Pamięci o swoich najbliższych.

W tym roku program obchodów został wzbogacony o warsztaty terapeutyczne dla rodzin bliskich ofiar, a także seminarium naukowe w Tarnowie.

Obchody rozpoczęła uroczysta msza święta w Sanktuarium Bł. Karoliny Kózkówny w Zabawie. Wziął w niej udział Minister Sprawiedliwości Jarosław Gowin, Prokurator Generalny Andrzej Seremet, a także parlamentarzyści, władze samorządowe, sądownicze, przedstawiciele Policji, Straży Pożarnej, a przede wszystkim rodziny ofiar. Mszę świętą odprawił ks. Marek Bałwas. W 2003 r. uległ on wypadkowi, dlatego porusza się na wózku inwalidzkim. W homilii dawał świadectwo swojego życia, podkreślał, iż ofiarowanie swego cierpienia za innych jest istotą jego życia, dającą nadzieję. Po mszy w uroczystym marszu zgromadzeni przeszli pod pomnik zapalić znicze pamięci.

Następnego dnia w Starostwie Powiatowym w Tarnowie odbyło się seminarium naukowe „Tarnowski Ośrodek Wychodzenia z Traumy”. Organizatorami seminarium byli Starosta Tarnowski, Instytut Transportu Samochodowego w Warszawie, oraz Stowarzyszenie Przejście. Patronat nad wydarzeniem objęli Minister Sprawiedliwości Jarosław Gowin, Rzecznik Praw Obywatelskich RP Irena Lipowicz, Prokurator Generalny RP Andrzej Seremet oraz Marszałek Województwa Małopolskiego Marek Sowa.

W wystąpieniach prelegentów wskazywano na fakt, iż najistotniejszym skutkiem wypadku drogowego są znaczne koszty psychiczne osób w nich uczestniczących, bez względu na fakt istnienia bądź braku obrażeń spowodowanych wypadkiem. Zdarzenia te porównywane w skali do konfliktów wojennych. Jednocześnie ich skutek jest często pomijany i lekceważony: brak jest jakiegokolwiek programu wsparcia dla tych, którzy cierpią na stresowe zaburzenia pourazowe (wystąpienie Ewy Odachowskiej z ITS).

Przedstawiono istniejący system pomocy ofiarom wypadków drogowych w Polsce, wskazując na jego braki w: systemie docierania do ofiar wypadków z informacją o pomocy, równości poszkodowanego i sprawcy wobec prawa oraz całościowym systemie pomocy obejmującej również pomoc psychologiczną i prawną. Zwrócono uwagę na przewlekłość postępowań sądowych, a także na działania Ministerstwa Sprawiedliwości, które doprowadziły do braku środków finansowych w organizacjach, zajmujących się pomocą poszkodowanym, przez zlikwidowanie możliwości zasądzania w postępowaniach karnych nawiązek na rzecz organizacji społecznych i stworzenie w to miejsce Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencajrnej (wystąpienie Janusz Popiela, Stowarzyszenie Alter Ego). Zwracano uwagę na to, iż o ile system pomocy na poziomie samorządowym w niektórych regionach działa sprawnie, o tyle brak jest zintegrowanego mechanizmu badania przyczyn i skutków wypadków drogowych, a także zintegrowanego systemu kompleksowej pomocy.

W końcowym wystąpieniu, Katarzyna Dobrzańska-Junco (Mote-Engil Central Europe SA) zaprezentowała zintegrowany system opieki ofiar wypadków, których konsekwencją jest uszkodzenie rdzenia kręgowego, funkcjonujący w Hiszpanii, na przykładzie szpitala w Toledo.

W toku dyskusji, adw. Magdalena Fertak zwróciła uwagę na brak w polskim prawie ustawy o bezpłatnej przedsądowej pomocy prawnej, mimo wielu obietnic, co w efekcie powoduje brak podstawowej informacji prawnej na wczesnym etapie postępowania, a szczególnie w postępowaniu przed firmami ubezpieczeniowymi. Naraża to poszkodowanych na nieprofesjonalne usługi wolnego rynku.

adw. Magdalena Fertak

Tagi: pomoc

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email